V období od 17. května 2011 do 17. června 2011 chodovští hasiči zasahovali celkem u sedmi požárů (kontejner Jiráskova ulice Chodov, hrabanka Lesní ulice Chodov, osobní vozidlo Jenišov, travní porost Mírová u železniční tratě, vagón vlakové nádraží Chodov, plastový kontejner 9. Května Chodov, byt 1. Máje Chodov – připálené potraviny). V jednom případě jednotka zasahovala u dopravní nehody dvou osobních vozidel a autobusu (jedna zraněná osoba) na komunikaci č. II/222 za Mírovou. Dva další technické zásahy se týkaly havárie vody v Poděbradově ulici a nouzového otevření bytu v ulici Palackého, ve kterém byla nalezena zraněná osoba. V jednom případě bylo provedeno prověřovací cvičení jednotky v rámci Dne dětí na objekt DDM Bludiště v Husově ulici. Simulován byl požár střechy a z objektu byla průzkumnou skupinou zachráněna jedna osoba. V rámci zvyšování odborných znalostí členů jednotky byl proveden výcvik dýchací techniky v prostorách polygonu v Citicích včetně cvičení na dopravní nehodu se zraněním a požárem osobního vozidla. Počet událostí aktuálních k datu 17. června 2011 je celkem 72.

Mladí i starší členové SDH Chodov dne 21. května 2011 absolvovali velmi náročný a extrémní závod s názvem Bahňák 2011 v Sokolově. Tuto akci uspořádal ve spolupráci s HZS Karlovarského kraje a dalšími sbory SDH Sokolov. Konec května a začátek června je spojen s oslavami Dne dětí. Chodovští hasiči celkem třikrát v rámci oslav dětského dne pokládali hasičskou pěnu, a to v prostorách DDM Bludiště v Chodově, ve Staré Chodovské na kynologickém cvičišti a v Božičanech na fotbalovém hřišti. Také byla provedena plánovaná přednáška pro děti Speciální a praktické školy. Chodovští hasiči se zúčastnili oslav 140. výročí od založení SDH Ostrov, kde v rámci výstavy a spanilé jízdy představili naší „ERENU“. Začátkem června si své nejdůležitější životní „ANO“ řekli člen sboru Jan Havelka s Lucií Pátkovou. Do společného života při výchově malé Sofinky přejeme hodně štěstí, zdraví a hlavně vzájemné tolerance.

Chodovské ženy bojovaly v rámci ligové soutěže v Dalovicích, v průběžném hodnocení ligy jsou zatím na 3. místě. Nejvýznamnější červnovou akcí bylo pořadatelství Oblastního kola HRY PLAMEN mládeže Plzeňského a Karlovarského kraje v prostorách stadionu ŠaK Chodov. Tohoto nelehkého úkolu se, dle slov Plzeňských sudích, členové sboru zhostili na výbornou. Soutěž proběhla bez komplikací a problémů. Tímto děkujeme všem členům sboru, technické četě, za organizaci soutěže, zdravotnicím Jiřce Kertészové a Radce Ivánkové, Mgr. Liborovi Dočkalovi za zajištění servisu a zázemí v prostorách stadiónu, kuchařkám ze Školní jídelny ve Smetanově ulici za zajištění dvoudenní stravy, HZS Karlovarského kraje, CHOTES Chodov s. r. o., kolegům hasičům ze Sokolovské uhelné, KSH Karlovasrkého kraje, za výpomoc při technickém zajištění soutěže, dále vedení města Chodova za podporu, poděkování patří sponzorům Lubošovi Orlichovi (Pekosa Chodov) a Petrovi Basetlíkovi za zajištění cen a výpomoc při přípravě stravy soutěžících.