Řešení detektivní zápletky bylo hlavním tématem branného dne pro čtvrté a páté třídy všech základních škol v Chodově pátek 5. června roku 2011. Děti měly za úkol na základě složitých indicií vyřešit kriminální čin, které hledaly po celém městě. Hlavní část programu probíhala na Smolnickém kopci a částečně na stadionu ŠAK. Tento branný den připravilo středisko prevence kriminality s DDM Bludiště ve spolupráci chodovským sborem dobrovolných hasičů. Jako vždy jsme na tuto akci přijeli s cisternovou automobilovou stříkačkou Tatru 815 TERRNo1. Naším úkolem, bylo zajištění zázemí organizátorům i účastníkům, připravení táboráku s opečením buřtů, zajištění stanoviště s možností střelby ze vzduchové pušky, položení pěny a provést ukázku účinnosti hasebních prostředků. Součástí ukázek byla prezentace městské policie a ukázka použití služebních psů policií ČR.