V období od 18. června 2011 do 16. srpna 2011 chodovští hasiči zasahovali u čtyř požárů (dva požáry bytů v Nové Roli a v Sokolově, pásový dopravník na SU, právní nástupce, a. s., zahoření potravin v bytě ulice Palackého v Chodově). V jednom případě jednotka zasahovala u dopravní nehody osobního vozidla bez zranění v Jenišově u obchodního domu Makro. V pěti případech se jednalo o úniky ropných produktů z vozidel spojených s krádežemi benzínu v Chodově a Vintířově. V Božičanech byl zachráněn pes z betonové skruže. Ve dvou případech jednotka zasahovala při záchraně osob (nouzové otevření bytu v Chodově U Porcelánky, fyzikální výbuch sudu na limonádu ve Staré Chodovské).

V tomto období, ačkoliv by mělo být spíše odpočinkové, členové chodovského sboru absolvovali mnoho akcí. Nejdříve byl uspořádán každoroční „Den otevřených dveří“ společně s Městskou policií Chodov na zbrojnici v rámci Krimifestu 2011. Tímto děkujeme za pomoc při prezentaci kolegům ze SU, právní nástupce, a. s. a profesionálům ze Sokolova. Dále jsme se zúčastnili dvou oslav výročí od založení 135 let SDH Mnichov a 130 let SDH Nová Role s naší historickou „Erenou“ (Praga RN 1952). Družstvo mladých hasičů absolvovalo letní tábor v krásném prostředí kempu Boumar v Opočně. Tento ročník, ačkoliv byl oproti jiným létům kratší, byl pojat jako sportovně naučný hasičský výcvik. Ten byl spojen s mnoha sportovními aktivitami včetně výuky základních hasičských dovedností a vědomostí.

Také se hodně sportovalo. Družstvo mládeže absolvovalo oblíbený a tradiční noční závod v požárním útoku včetně běhu požárnické všestrannosti (tzv. „braňák“) v Březové (SO). Zde se mladší i starší družstvo umístilo na čtvrtém místě. V rámci krajské ligy dospělých družstvo žen absolvovalo celkem pět soutěží. V Mírové obsadili 5. místo společně i s muži, v Hroznětíně 7. místo ženy, v Krásně a v Křižovatce shodně 5. místo ženy, v Mnichově 4. místo ženy. Vybraní členové reprezentovali okres Sokolov ve výběru okresního sdružení v krajské soutěži dospělých v Sokolově. Zde obsadili celkově třetí místo. Taktéž byl uspořádán každoroční turnaj v beach volejbalu. Zde určitě nešlo o vítězství, ale stmelení a utužení našeho kolektivu. Děkujeme tímto Jirkovi Turečkovi za poskytnutí potřebného zázemí a sportoviště.

Poslední akcí období byla velmi vydařená dvoudenní a tradiční akce VODA 2011. Někteří Členové sboru sjeli řeku Ohři z Kynšperka nad Ohří až za sjezd „Hubertus“. Touto cestou děkujeme loketským hasičům za poskytnutí zázemí pro přenocování naší vodácké skupiny.

Závěrem děkujeme všem, kteří tyto náročné akce zajišťovali. Také děkujeme našim podporovatelům i sponzorům za podporu. Členům jednotky patří velké poděkování za profesionálně odvedenou práci při zásazích.