Hasiči nežijí jen zásahovou činností, ale pomáhají i svému městu v různých druzích činností. Především pomáhají tam, kde se využívá zkušeností hasičů a může pomoc speciální technika z naší výbavy. Přesně tak tomu bylo počátkem října na místním hřbitově, kdy členové sboru, přesněji zkušení hasiči ze zásahové jednotky, pomáhali na chodovském hřbitově s přesunem kamenného kříže, který stojí na ústředním místě uprostřed hřbitova. Naši hasiči společně s odbornou firmou přesouvali z technických důvodů kamenný kříž na jiné místo.