V únoru zasahovali hasiči celkem u 6 událostí. Naštěstí se ani v jednom případě nejednalo o požár. Jeden údajný požár střechy rodinného domu byl hlášen ve Vintířově, ten se však nepotvrdil a událost byla přehodnocena na planý poplach. Ostatní události měly technický charakter. V třeskutých mrazech jednotka pomohla nešťastnému mladíkovi, kterému přimrzl jazyk k dopravní značce, obdobně jako ve filmu „Obecná škola“. V jednom případě byla jednotka vyslána k nouzovému otevření bytu ve Vintířově, dále byl odstraněn strom z komunikace v Mírové. V rámci odborné přípravy členů jednotky proběhlo takticko-prověřovací cvičení na objekt obchodního domu Prioru v Chodově. Na první pohled se jedná o běžný nájemní objekt využívaný k prodejním účelům a službám.

Dle zjištění hasičů je střecha pokryta fotovoltaickou elektrárnou. Jedním s důležitých cílů cvičení byla záchrana zraněného hasiče ze střechy. Nicméně hlavním cílem cvičení bylo seznámení s touto technologií v případě běžného požáru. Vzhledem k tomu, že technologie obsahuje v určitých místech nevypnutelné úseky (fotovoltaické panely), které mají životu nebezpečné parametry, je velmi obtížné a bezpečné použití vody k hašení např. běžného požáru střechy. Proto byla vyzkoušena možnost využití speciálního kombinovaného hasicího automobilu, který umožňuje nasazení tzv. suchých hasiv (CO2 a prášek). Ale i to má své omezené taktické možnosti např. vzhledem k objemům hasiv a manipulačních technickým parametrům. Závěrečné zhodnocení výcviku bylo takové. Z důvodu maximální bezpečnosti všech zasahujících hasičů, v případě požáru s přítomností fotovoltaických panelů by byl požár ponechán pod kontrolou hořet a byla by řešena tzv. požární obrana, např. provádět hasební opatření, aby se požár dál nerozšiřoval do dalších prostor objektu, případně na okolní objekty atd. Další součástí odborné přípravy byl výcvik na záchranu osob probořených na ledu. Praktický výcvik s dalšími dobrovolnými jednotkami proběhl na rybníku Svatavák, ve spolupráci se sokolovskými profesionály a odborníkem na tuto problematiku Ing. Mgr. Hynkem Černým.

 

Hlavní únorovou akcí základní organizace byl tradiční hasičský ples. Věřím, že se organizátorům tato významná společenská akce vydařila a všichni přítomní se velmi dobře pobavili. K dobré náladě přispěla svým výkonem známá kapela „Ještěřice“ a moderátorka Míla Pólová. Za pěkné ceny v bohaté hasičské tombole děkujeme všem osloveným sponzorům. Dne 4. února 2012 proběhla také první soutěž mládeže, kterou pořádal SDH v Sokolově v disciplíně 60 m překážek. Naší mládežníci a svěřenci Martiny Svobodové předvedli velmi slušný výkon. Někteří nováčci, kteří tuto disciplínu absolvovali poprvé, svými výsledky dokázali, že v budoucnu se s nimi musí počítat.

mladší žáci : Teodor Takáč - 6. místo, Filip Hampl - 9. Místo (z 25 závodníků)

starší žáci : Martin Děbnár - 7. místo, Jiří Weiss - 8. místo, Petr Bazgier - 10. místo, Martin Homola - 11. místo, Daniel Cafourek - 12. Místo (z 20 závodníků)