I během června pokračuje preventivně výchovná činnost, začátkem měsíce jsme se zaměřili především na nejmenší děti. V pátek 1. června si zpestřili svou výuku prohlídkou hasičské zbrojnice tři první ročníky z I.ZŠ Komenského, tu si pro ně připravili Michal Lehečka a Jiří Szewieczek.

V pátek 8. června jsme ve spolupráci s dalšími městskými organizacemi pořádali v areálu školního atletického stadionu Braný den. Děti, především ze čtvrtých ročníků chodovských základních škol, zde shlédli ukázku psovodů Policie ČR, ukázku vybavení městské policie, mohli si vystřelit ze vzduchovky a mnoho dalšího. Na závěr si děti mohli opéct buřty a poté jsme jim položili lehkou pěnu.

 

Ve středu 13. června přišly na chodovskou hasičskou zbrojnici prvňáčci ze III. ZŠ Husova a poté Vrabečci a Vodníci z 6. Mateřské školy U Koupaliště. Prohlídku a ukázku techniky si pro ně připravil Martin Hruška.

Pokud i vy máte zájem prohlídnout si prostory hasičské zbrojnice a zdokonalit se v požární ochraně, neváhejte kontaktovat vedoucího Městského záchranného systému Chodov pana Ing. Jiřího Kisse, či velitele Městské policie Chodov pana Ladislava Staňka a domluvit si volný termín.