Sbor dobrovolných hasičů Horní Slavkov uspořádal v sobotu 25. května den s Integrovaným záchraným systémem na podporu léčby nemocného Honzíka. Tato akce se konala v hasičském areálu v Horním Slavkově. Vězeňská služba, hasiči, záchranná služba i policie vystavovali svoji techniku a předváděli svoji činnost při vzniku mimořádné události. Organizátoři připravili soutěže pro děti i dospělé a koncert na večer. Do Horního Slavkova jsme vyrazili v poledne s CAS 20 T815 a naším úkolem bylo předvést zásah na havarované vozidlo a vyprostit z něj zraněnou osobu. Doufáme, že naší ukázkou jsme pomohli Honzíkovi i jeho rodičům. Více informací o nemoci i o tom, jak Honzíkovi můžete pomoci se dozvíte na www.pomocprohonzika.cz.

V těchto zimních dnech probíhá renovace motorové části našeho jednoho historického hasičského vozidla u chodovského sboru. Tím je automobilová stříkačka AS 16 Praga RN. Tento automobil vyrobený v roce 1952 sloužil u hasičů především k přepravě mužstva a hasičského materiálu. Ve vozidle se k zásahům přepravoval velitel, strojník a sedm hasičů. Motor je řadový zážehový šestiválec o obsahu válců 3,4cm³. Rekonstrukci motoru provádí jeden z našich hlavních renovátorů s pomocí dalších členů sboru. Rekonstrukce motoru se pomalu blíží k závěru a doufáme, že na letošní masopust bude opět naše Erena jezdit v ulicích Chodova.

 

Preventivně výchovná činnost u hasičů není jen nějaké přednášky na učebně. Je tu několik možností jak vzdělávat v oblasti požární ochrany. Exkurze, cvičení, ukázky. Jednu takovou ukázku vybavení hasičského vozidla naší zásahové jednotky předvedl chodovský sbor včera pro děti Mateřské školy a jeslí Moudrá sova v Doubí. Za krásného slunečného počasí si přišli kluci i holky, oblečeni stylově ve výstražných vestách, prohlédnout a vyzkoušet některé technické prostředky z vybavení cisternové automobilové stříkačky. Děti si mohli vyzkoušet, jak jim sluší přilba, jak se sedí v hasičském autě, jak jim padne zásahový kabát a mnoho dalšího, ale největší ohlas mělo samozřejmě stříkání vody. Všem se ukázka moc líbila a doufají, že se bude příští rok opakovat.

Ze vzdáleného německého města Siegen nás v sobotu navštívila dvojčlenná delegace tamních hasičů. Po návštěvě několika hasičských stanic našeho kraje, zavítali i na chodovskou zbrojnici. V odpoledním deštivém čase německé hasiči přivítal velitel jednotky Jiří Kiss. Po předání upomínkových předmětů proběhla prohlídka zázemí hasičské zbrojnice a představení zásahové techniky. Poté projevili hosté přání si vyfotografovat naši historickou techniku Tatru 805 a Pragu RN. I když lehce pršelo a to není ideální počasí pro fotografování, vše se podařilo. Návštěvu ukončilo posezení nad kávou.

I během června pokračuje preventivně výchovná činnost, začátkem měsíce jsme se zaměřili především na nejmenší děti. V pátek 1. června si zpestřili svou výuku prohlídkou hasičské zbrojnice tři první ročníky z I.ZŠ Komenského, tu si pro ně připravili Michal Lehečka a Jiří Szewieczek.

V pátek 8. června jsme ve spolupráci s dalšími městskými organizacemi pořádali v areálu školního atletického stadionu Braný den. Děti, především ze čtvrtých ročníků chodovských základních škol, zde shlédli ukázku psovodů Policie ČR, ukázku vybavení městské policie, mohli si vystřelit ze vzduchovky a mnoho dalšího. Na závěr si děti mohli opéct buřty a poté jsme jim položili lehkou pěnu.

V sobotu 12. května oslavili své narozeniny někteří členové Sboru dobrovolných hasičů v Chodově. Za počasí, kdy to vypadalo spíše na pořádný déšť a chvílemi na pěkný letní den, byla pro hosty připravena výborná pečeně. Kulaté narozeniny oslavil dlouholetý člen sboru, technik strojní služby JPO Stanislav Šimral. Druhým slavícím členem sboru byl Jan Hosenseidel a třetím oslavencem byl taktéž člen SDH Tomáš Weiss. Ještě jednou přejeme hodně štěstí, zdraví a životního optimismu.

V únoru zasahovali hasiči celkem u 6 událostí. Naštěstí se ani v jednom případě nejednalo o požár. Jeden údajný požár střechy rodinného domu byl hlášen ve Vintířově, ten se však nepotvrdil a událost byla přehodnocena na planý poplach. Ostatní události měly technický charakter. V třeskutých mrazech jednotka pomohla nešťastnému mladíkovi, kterému přimrzl jazyk k dopravní značce, obdobně jako ve filmu „Obecná škola“. V jednom případě byla jednotka vyslána k nouzovému otevření bytu ve Vintířově, dále byl odstraněn strom z komunikace v Mírové. V rámci odborné přípravy členů jednotky proběhlo takticko-prověřovací cvičení na objekt obchodního domu Prioru v Chodově. Na první pohled se jedná o běžný nájemní objekt využívaný k prodejním účelům a službám.

V lednu zasahovali chodovští hasiči celkem u 12 událostí. O statistiku se dělí shodně požáry v šesti případech, tři požáry kontejnerů po jednom v Revoluční, Karlovarské ulici, 3 plastové kontejnery v Božičanech, dále požár odpadu ve výškové obytné budově v Sokolově, rozsáhlý požár, který poškodil i střešní konstrukci sklepního objektu na Železném dvoře, požár zahradní chaty v Počernech a šest zásahů technického charakteru. Hasiči zasahovali u tří dopravních nehod, dva osobní automobily na křižovatce u Sparty, bez zranění, osobní automobil mimo komunikaci R6 před exitem Loket, 1 zraněná osoba, osobní automobil mimo komunikaci před Lignetou, 1 zraněná osoba, dále u technické pomoci při ohlášeném kouři v obytném domě v Bezručově ulici v Chodově, jednalo se o závadu na spalinové cestě komínového tělesa po nevhodném připojení tepelného spotřebiče, beze škod a zranění, záchrana osoby při nouzovém otevření bytu v ulici Palackého, osoba byla zachráněna za pomoci výškové techniky a předána do péče ZS Sokolov, v jednom případě se jednalo o únik ropného produktu v Jenišově na komunikaci na silnici I/6 směr Hory-Loket.

I letos na Štěpána uspořádal náš sbor turnaj ve stolním tenise. Již od ranních hodin připravoval hlavní pořadatel Pavel prostory na hasičské zbrojnici k letošnímu souboji. Devět zkušených hráčů se rozlosovalo do tří skupin, z každé postupovali pouze dva do semifinále. Ze šesti semifinalistů pak postoupili tři borci do finále. Na začátku turnaje se hrálo celkem klidně, ale čím blíže bylo k finálovému boji, tím se stupňovala intenzita hry.

V listopadu 2011 vyjížděli chodovští hasiči celkem k 5 událostem. Jednou zasahovali při dopravní nehodě dvou osobních vozidel v Mírové, nehoda se obešla bez zranění. Ve dvou případech se jednalo o menší požáry odpadu (kabely a starý kočárek) za rybníkem Račák a za garážemi v Horní ulici. Dále jednotka provedla nouzové otevření bytu ve Staroměstské ulici. Zde bylo vážné podezření, že uvnitř je zraněná osoba, které se naštěstí nepotvrdilo, uživatel pouze velmi tvrdě spal. V jednom případě byla chodovská jednotka prověřena při závěrečném přezkoušení znalostí členů jednotky během cvičení v objektu bývalé kotelny v Chodosu. O této akci se více dočtete na tomto místě.

V říjnu 2011 chodovští hasiči zasahovali celkem u 16 událostí, z toho u čtyř požárů. V jednom případě se jednalo o plastový koš za poliklinikou v Chodově, další případ požáru v komínovém tělese v novostavbě rodinného domu v Jenišově, požár dvou zahradních chatek v Těšovicích a požár garáží v areálu VaK Karlovy Vary. Také zasahovali při dvou dopravních nehodách, které se naštěstí obešly bez zranění. (střet dvou osobních vozidel na křižovatce Smetanova-Školní, střet osobního vozidla a osobního vlaku mezi Chodovem a Chranišovem). Pět zásahů se týkalo likvidace následků při úniku ropného produktu z náplní vozidel na komunikaci (Chodov 9. května – Husova skvrna dlouhá 400 m, Chodov ul. Vintířovská, Smetanova, komunikace Chranišov - Nové Sedlo - Loket, komunikace Vřesová u autodopravy). V jednom případě byla jednotka nasazena na vyhledávání pohřešované osoby v Habartově. Tato akce složek IZS byla úspěšná, seniorka byla nalezena živá a předána záchranné službě. Ve dvou případech byla jednotka v rámci odborné přípravy prověřena při cvičeních (požár střechy věže Kostela sv. Vavřince a požár skladu expedice nové haly Lincol CZ s.r.o.). Jednotka také zasahovala při úniku neznámé látky do Novorolského rybníka. Jednou se jednalo o planý poplach při nahlášeném požáru restaurace Daliborka.