Ve středu 9. června 2010 organizoval po pěti letech sbor dobrovolných hasičů v Chodově pro své členy výlet na světovou hasičskou výstavu Interschutz. Tentokrát to bylo nejblíže k našim hranicím a to do německého Lipska. Dvě menší skupiny se vydali v ranních hodinách po německých dálnicích do místa výstavy. Krátce před příjezdem k výstavišti Leipziger Messe jsme uviděli první bonbónek slunečného dne. Tím bylo přistání velkokapacitního dopravního letounu Airbus A380 na místním mezinárodním letišti, přes které vede dálnice, po které jsme přijeli do místa určení. Po zaparkování a zakoupení vstupenek v ceně 18,- Euro, jsme se vydali do první z hal výstaviště.

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově, Středisko prevence kriminality v Chodově a Občanské sdružení „Více 2003"pořádaly 4. června při příležitosti oslav mezinárodního dne dětí v prostorách areálu ŠaK a Smolnického kopce branný den pro děti z chodovských základních škol. Děti ze čtvrtých a pátých ročníků ZŠ měly příležitost pátrat po pachateli ve ,,Velké detektivní hře", soutěžit, střílet ze vzduchovky, prohlédnout si techniku a vybavení hasičů i městské policie, shlédnout ukázku policejních kynologů a opéci buřty.

Dne 29. května krátce po 10 hodině byly zahájeny oslavy 120 let založení SDH Vintířov. Náš sbor spolupracoval s organizátory na některých částech oslav. Naše účast byla aktivní především v průvodu, který zahajoval oslavy a dále při ukázkovém zásahu na dopravní nehodu.

V květnu 2010 vyjížděli chodovští hasiči celkem k 16 událostem. Oproti loňskému květnu (13) opět došlo k nárůstu počtu událostí. Jednotka se podílela na likvidaci celkem osmi požárů (dodávkový vůz Transporter v ulici U Koupaliště Chodov, nádražní sklad v Nové Roli, kontejnery v ulici Boženy Němcové Chodov, strom v ulici ČSO Chodov, dřevěná bouda Železný dvůr Chodov, balkon ve Spartakiádní ulici v Sokolově, Penny Market v Nejdku, rodinný dům v Božičanech). Dále členové jednotky řešili pět událostí, které byly technického charakteru (čerpání vody v ulici U Porcelánky Chodov, nouzové otevření bytu ve Vítězné ulici Chodov, havárie odpadu v Říjnové ulici Chodov, spolupráce se záchrannou službou při snesení pacienta v ulici Poděbradova Chodov, uvolněné plechy přístřešku na autobusovém nádraží Chodov). Ve dvou případech jednotka prověřila hlášený požár bytu ve Vřesové a požár chatky v Novém Sedle. Nakonec se jednalo v obou případech o planý poplach.

V úterý 1. června byl opět pořádán v našem městě zábavný program pro děti v rámci mezinárodního dne dětí.  V areálu Školního a Atletického klubu bylo připraveno mnoho disciplín a jedno ze stanovišť zajišťoval sbor dobrovolných hasičů Chodov.

Nejenom zásahová technika a výstroj jednotky je u našeho sboru omlazována, ale i zázemí se postupně vylepšuje. Tentokrát přišla na řadu kuchyňka. Provedla se likvidace starého nábytku, položení nové podlahy, samozřejmostí je nová malba a v těchto dnech se instaluje nová kuchyňská linka. Tato změna přispěje ke zkvalitnění prostředí na naší zbrojnici.

Krásný zámek v  Přibyslavi založený v roce 1560 byl opět svědkem předávání nejvyšších hasičských ocenění. Mezi 52 oceněními titulem Zasloužilý hasič, byli i dva členové sboru dobrovolných hasičů v Chodově. Tento titul byl pro chodovské hasiče předán znovu po 27 letech, kdy jej v roce 1983 získal pan Pacovský. Ve dnech 11. a 12. května 2010 starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karel Richter v prostorách přibyslavského zámku slavnostně předal tituly Zasloužilý hasič panu Josefu Sosnovcovi a panu Petru Cerovskému. Oba pánové jsou více než 40 let členy sboru dobrovolných hasičů města Chodov a ocenění jim bylo předána za dlouholetou práci ve sboru a v orgánech okresního sdružení, kde vykonávali několik funkcí a celoživotně se podíleli na chodu požární ochrany ve svém městě Chodov a okrese Sokolov. Panu Cerovskému a panu Sosnovcovi upřímně blahopřejeme a děkujeme za práci, kterou se podíleli na záchraně životů, zdraví a majetků svých spoluobčanů. Doufejme, že budou vzorem pro mladé kolegy a budoucí hasiče.

V sobotu 8. května proběhl v Sokolově první ročník hasičské soutěže o nejtvrdšího hasiče v disciplínách T. F. A. z anglického Nejtvrdší Hasič Přežívá pod názvem Hasičský Permoník. Jednotlivé náročné disciplíny proběhly na Starém náměstí v Sokolově.  Náš sbor měl zastoupení ve všech kategoriích. V kategorii Mládež 8 až 11 let se umístil Vojtěch Černý na 5. místě, Ladislav Paštéka na 10 místě. V kategorii Mládež 12 až 14 let Martin Děbnár na 16. místě, Martin Polák na 21. místě. Kategorii Juniors 15 až 17 let Jiří Szewieczek na 1. místě. V kategorii Ladies Martina Svobodová na 2 místě. V hlavní kategorii muži Elite 18 až 35 let Viktor Kožín na 5. místě, Michal Lehečka na 18. místě a v kategorii muži Masters nad 35 let náš sbor reprezentoval velitel zásahové jednotky Jiří Kiss, který ukončil závod na 5. místě. Doufáme, že si tato nová soutěž v našem kraji udrží tradici a náš sbor bude reprezentovat ještě více sportovně založených členů.

 

Opět se blíží každoroční soutěž O pohár starosty města Chodova, které je zároveň zařazena do Karlovarské krajské ligy 2010. Tato soutěž bude probíhat ve dnech 22. - 23. května 2010 v areálu Školního Atletického Klubu Chodov. Na začátku května bylo naším sborem provedeno očištění povrchu běžecké dráhy ŠAKu. Akce se zúčastnil i starosta sboru s velitelem zásahové jednotky. Dráhu jsme samozřejmě neočišťovali jen kvůli hasičské soutěži, ale i pro sportovce využívající atletický stadion.

Duben u chodovských hasičů byl opět poměrně náročný. Celkem jednotka řešila 12 událostí. Celkem bylo likvidováno 5 požárů (seník v Nové Roli, tráva a pneumatiky na Železném dvoře, pásová stanice Lipnice, travní porost v Královském Poříčí, garáž v ulici U Koupaliště), 5 událostí se týkaly zásahů technického charakteru (4 x nouzové otevření bytu v ulicích ČSO, U U Porcelánky – únik plynu, Palackého, Luční – penzion pro důchodce, záchrana labutě zamotané do vlasce Bílá voda), v jednom případě se jednalo o planý poplach – údajný požár chaty ve Vintířově. Jednou byla jednotka prověřena při cvičení s námětem požár bytu v osmém patře výškové obytné budovy v ulici U Porcelánky.

Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. I u nás se tradičně staví májka. Tentokrát to ale bylo na jiném místě než obvykle. Na malém prostranství za fotbalovým hřištěm Spartak jsme postavili vatru i májku. Májka byla nově usazena do betonového podstavce a poté byl zapálen oheň. Všichni příchozí si mohli pod dozorem hasičů opéct nějakou tu pochutinu, kterou si přinesli. Ve večerních hodinách jsme asistovali u Betline ohňostroje.