V únoru 2009 se statistika výjezdů oproti loňskému roku snížila více jak o polovinu. Únorová statistika se napůl dělí mezi požáry (2 x kontejnery a 1 x dřevěná bouda v Nové Roli) a technické zásahy (dopravní nehoda - Chodov, před restaurací Luna, osobní a nákladní vůz, bez zranění, dopravní nehoda - komunikace II/222 před fy. Ligneta, osobní vůz, 2 zranění, 1 x technická pomoc při poruše na sloupu vysokého napětí Železný dvůr). Samozřejmě nechyběla ani pravidelná odborná příprava členů zásahové jednotky se zaměřením na novou výbavu. Byla proškolena detekční technika GasAlertMicro, výsuvný záchranný žebřík NORBAS, záchranná nosítka FERNO, dále si členové jednotky zopakovali znalosti při užívání dýchací techniky a obsluhy všech motorových agregátů.

V lednu 2009 vyjížděli chodovští hasiči celkem k 11 událostem. Oproti loňskému lednu bez požárů letošní lednovou statistiku rozšířilo hned 6 požárů. Ve dvou případech se jednalo o požáry ve sklepních prostorech obytných budov v ulici Palackého a Boženy Němcové. Jednou se jednalo o požár kontejner, jednou vypomáhala jednotka při nebezpečném požáru dílny v Karlových Varech v Hůrkách, jeden požár travního porostu byl po pálení kabelů v Jenišově a 1 x se jednalo o zahoření potravin v bytě ulice Obránců míru. Chodovská jednotka zasahovala u dopravní nehody dvou osobních automobilů bez zranění, ve třech případech  poskytla technickou pomoc (nouzové otevření bytu, spolupráce s PČR - výpomoc při snesení lidského kadáveru, únik ropného produktu z osobního vozidla). V průběhu ledna se v rámci odborné přípravy členů jednotky prováděly kondiční jízdy za ztížených podmínek na sněhu a v terénu. Také proběhl velmi zajímavý a přínosný výcvik při záchraně osob probořených na zamrzlé vodní hladině v lokalitě Bílé vody. Prováděla se i každoroční periodická odborná příprava členů jednotky s výškovou technikou. V polovině ledna bylo správcem toku  provedeno částečné vyčištění koryta Vintířovského potoka v Tovární ulici z důvodu vzedmutí vody v částečně zamrznutém potoce. Hrozilo vylití mimo koryto a ohrožen byl rodinný dům i řada garáží, které jsou v blízkosti potoka.

Dne 17. ledna 2009 proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Chodov. Akci zahájil starosta sboru pan Ladislav Zapf přečtením programu a přivítáním hostů i členů našeho sboru. Pozvání přijali ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje plk. Ing. Václav Klemák, jeho náměstek pro Integrovaný záchranný systém a operační řízení plk. Ing. Oldřich Volf, starosta krajského sdružení hasičů Karlovarského kraje František Matoušek, velitel městské policie Chodov Josef Kertész a také náš člen SDH Chodov a zároveň starosta města Chodova Ing. Josef Hora.

V prosinci 2008 vyjížděli chodovští hasiči celkem k desíti událostem. Z toho 3 x hasiči likvidovali požáry (požár kontejneru, tráva v Jenišově- Zátiší, požár stanu za rybníkem Račák – 1 zranění, 1 úmrtí), 3 x se jednalo o dopravní nehody (Vintířov – mikrobus – bez zranění, osobní automobil na komunikaci za Lignetou  -  1 zranění, Mírová železniční přejezd – osobní automobil a osobní motorový vlak – 1 lehké zranění), 3 x se jednalo o úniky ropných produktů z vozidel, jednou byli chodovští hasiči prověřeni při cvičení v Chodosu, jehož námětem byl požár skladu technických plynů.

Tak jako každý rok, i letos byl 26. prosince organizován na naší hasičské zbrojnici vánoční turnaj ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo 11 hráčů, především ti, co umějí hrát stolní tenis. Na prvních třech místech se umístnili Jiří Pergler mladší, Pavel Kot, Mario Koch. Účastníkům turnaje, kteří se umístnili na hodnocených místech, byly předány hodnotné ceny například nafukovací člun, baťoh na in-line brusle, pálky na stolní tenis a malé osvěžující nápoje. Nakonec všichni ukončili turnaj malým posezením u kávy, při kterém došlo i na zhodnocení průběhu vánočních svátků.

Trochu opožděně, přesto přináším článek o letní aktivitě mládeže. Letošní letní tábor hasičské mládeže proběhl od 18. července do 3. srpna ve městě Opočno v Královehradeckém kraji. Tábora se zúčastnilo 14 dětí a přiměřený počet dospělých. Hlavní vedoucí tábora Standa pro nás přichystal program na celou dobu tábora s heslem „Adrenalin kam se podíváš“. Každý druhý den byl situován v táboře s možností sportu, koupání a dalších aktivit.

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově bude znovu organizovat již tradiční Hasičský ples. Termín této významné události byl stanoven na 7. února 2009 a bude se konat ve velkém sálu KaSS v Chodově od 20:00 hodin. Lístky bude možné zakoupit v předprodeji KaSS od 19. ledna 2008. Tímto si dovolujeme všechny občany Chodova srdečně pozvat na tuto tradiční společenskou událost.

V listopadu 2008 vyjížděli chodovští hasiči celkem k 8 událostem. Byl likvidován pouze jeden požár plastového odpadkového koše v ulici Lesní. Chodovští hasiči zasahovali při třech dopravních nehodách, které si vyžádaly celkem 4 zraněné osoby. Škody na vozidlech přesáhly částku 500 tis. Kč. (jeden osobní automobil - kruhový objezd u Lidlu, střet dvou osobních automobilů na Karlovarské ulici, střet dvou osobních automobilů v Horní ulici). Ve dvou případech řešili nouzové vniknutí do bytu při nebezpečí z prodlení. Jeden případ se týkal úniku benzínu z osobního vozidla (po krádeži). Jednou se jednalo o planý poplach.

Ve čtvrtek 27. listopadu 2008 nastala slavnostní a historická chvíle našeho sboru. Převzali jsme, za přítomnosti pozvaných hostů, nové výjezdové vozidlo.

V říjnu 2008 vyjížděli chodovští hasiči celkem k 10 událostem. Hasiči likvidovali celkem 6 požárů, z čehož se jednou jednalo o požár bytu v Atletické ulici v Sokolově – 2 zranění, 2x jednotka likvidovala požáry kontejnerů v Chodově a ve Vintířově, dále řešila také požár materiálu na balkóně v 8. patře věžového domu ve Školní ulici v Chodově. Jednotka likvidovala i požár auta na „Staré nejdecké“ za obcí Božičany. V jednom případě likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu na Karlovarské ulici – 2 zranění. Jeden zásah byl v rámci technické pomoci při nouzovém otevření bytu. V jednom případě byla místní jednotka prověřena při cvičném poplachu, jehož námětem byl požár podzemního skladu pod Tipem. Byl zaznamenám jeden planý poplach, kdy oznamovatel hlásil kouř z výškové budovy v ulici ČSM. Nakonec po prověření hlášení byl zjištěn pouze únik páry z opravovaného potrubního kolektoru. Nicméně jsme rádi, že chodovští občané jsou všímaví, ačkoliv se v tomto případě nejednalo o požár. Je chvályhodné, když lidé nejsou k dění ve svém okolí lhostejní. Včasné ohlášení může přispět k rychlému řešení mimořádné události a tím zabránit velkým škodám na zdraví a majetku.

V září 2008 vyjížděli chodovští hasiči celkem ke 12 událostem. Jednotka likvidovala celkem 8 požárů (požár briketových třísek - Hory, požár chaty v Tašovicích, úmyslně založený požár výtahu v ČSM 691, požár dutiny stromu v Dukelských hrdinů, požár rodinného domu ve Vintířově, požár bytu v Novém Sedle -16 evakuovaných osob, požár skladu NAK v Chodosu, požár maringotky v Novém Sedle). Další statistiky technických zásahů rozšířila dopravní nehoda dvou osobních automobilů na křižovatce v ulici Školní a únik ropného produktu z vozidla. 2 x se jednalo o prověřovací cvičení (chemička Hexion Sokolov, nábytek Vagas Chodov).