Ve čtvrtek 27. listopadu 2008 nastala slavnostní a historická chvíle našeho sboru. Převzali jsme, za přítomnosti pozvaných hostů, nové výjezdové vozidlo.

V říjnu 2008 vyjížděli chodovští hasiči celkem k 10 událostem. Hasiči likvidovali celkem 6 požárů, z čehož se jednou jednalo o požár bytu v Atletické ulici v Sokolově – 2 zranění, 2x jednotka likvidovala požáry kontejnerů v Chodově a ve Vintířově, dále řešila také požár materiálu na balkóně v 8. patře věžového domu ve Školní ulici v Chodově. Jednotka likvidovala i požár auta na „Staré nejdecké“ za obcí Božičany. V jednom případě likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu na Karlovarské ulici – 2 zranění. Jeden zásah byl v rámci technické pomoci při nouzovém otevření bytu. V jednom případě byla místní jednotka prověřena při cvičném poplachu, jehož námětem byl požár podzemního skladu pod Tipem. Byl zaznamenám jeden planý poplach, kdy oznamovatel hlásil kouř z výškové budovy v ulici ČSM. Nakonec po prověření hlášení byl zjištěn pouze únik páry z opravovaného potrubního kolektoru. Nicméně jsme rádi, že chodovští občané jsou všímaví, ačkoliv se v tomto případě nejednalo o požár. Je chvályhodné, když lidé nejsou k dění ve svém okolí lhostejní. Včasné ohlášení může přispět k rychlému řešení mimořádné události a tím zabránit velkým škodám na zdraví a majetku.

V září 2008 vyjížděli chodovští hasiči celkem ke 12 událostem. Jednotka likvidovala celkem 8 požárů (požár briketových třísek - Hory, požár chaty v Tašovicích, úmyslně založený požár výtahu v ČSM 691, požár dutiny stromu v Dukelských hrdinů, požár rodinného domu ve Vintířově, požár bytu v Novém Sedle -16 evakuovaných osob, požár skladu NAK v Chodosu, požár maringotky v Novém Sedle). Další statistiky technických zásahů rozšířila dopravní nehoda dvou osobních automobilů na křižovatce v ulici Školní a únik ropného produktu z vozidla. 2 x se jednalo o prověřovací cvičení (chemička Hexion Sokolov, nábytek Vagas Chodov).

V sobotu 6. 9. 2008 absolvovala všechna chodovská družstva (muži, ženy i mládež) tradiční pohárovou soutěž v Plesné. Soutěž je zařazena do Karlovarské krajské ligy dospělých i mládeže. Muži skončili v celkovém hodnocení na 5. místě. Bodovaný požární útok v rámci ligy přinesl chodovákům 6 bodů za 5. místo. Ženy skončily celkově na 7. místě, avšak přivezly celkem 7. bodů za čtvrtý nejlepší útok v rámci ligy. V průběžném hodnocení celoroční soutěže Karlovarské krajeské ligy 2008 jsou muži i ženy shodně na 3. místě. Mládeži se po velmi pěkných výkonech nepodařilo výrazně zabodovat v lize z důvodu přešlapu při požárním útoku. Nakonec mládežníci obsadili 7. místo v pohárové soutěži. I přesto je třeba závodníkům poděkovat za sportovní výkony a věříme, že Chodováci neřekli své poslední slovo.

V srpnu 2008 vyjížděli chodovští hasiči celkem ke 13 událostem. Srpen byl pro hasiče oproti loňsku o něco méně „náročný“, o čemž svědčí i následující statistika (v srpnu 2007 - 22 událostí). Během tohoto prázdninového měsíce hasiči likvidovali celkem 8 požárů (K.Vary, Stará Role – pole a lis na slámu, osobní automobil na Železném dvoře, 2 x zasahovali při požárech lesní hrabanky v katastru N. Role, kontejner pod Smolnickým kopcem, odpad ve sklepním prostoru objektu č. p. 421 v Nádražní ulici, potraviny v bytu ve Vítězné ulici, požár trávy ve Vřesové). Celkem čtyři události byly technického charakteru (DN traktoru s munčovačem ve Vintířově - bez zranění, DN dvou osobních vozidel v ulici Karlovarská – bez vážného zranění, asistence při havárii vody v bytu ulice Dukelských hrdinů, únik neznámé kapaliny do Vintířovského potoka). V jednom případě se jednalo o planý poplach.

Členové SDH Chodov nezahálí a vytrvale se snaží o navyšování počtů členské základny. V průběhu měsíce srpna byly zaznamenány další dva nádherné přírůstky do hasičské rodiny.

21.8.2008 se narodil Jaroušek Přibáň
25.8.2008 se narodil Pavlík Kot

Přejeme hodně zdraví, štěstí a rodičům pevné nervy :)