V sobotu druhý svátek vánoční byl opět zorganizován na hasičské zbrojnici tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise.  Letos se sportovního setkání zúčastnilo jedenáct hráčů, mezi kterými byl i jeden zástupce chodovské městské policie.  Po úvodním posezení u kávy došlo k rozlosování a první borci se hned odebrali do velké garáže, kde byl připraven zelený stůl, aby zase po roce zakusil sportovní zátěž. Tím začala náročná bitva o pěkné poháry a hodnotné ceny. Samozřejmě tento sportovní den byl proložen občerstvením a někteří hráči, aby vylepšili ještě více své umění s pálkou, ochutnali pár kousků zlatavého moku. V dobré náladě víkendového svátku si první tři místa opět skoro jako každý rok rozebrali ve vítězném pořadí Jiří Pergler mladší, Jiří Pergler starší a hlavní pořadatel sportovního svátku Pavel Kot.

Nechť množství dárků nenaruší statiku Vašeho příbytku a plameny

 

ze stromku nešlehají moc vysoko.

 

Klidné a šťastné vánoce přejí hasiči Chodov.

 

Sbor dobrovolných hasičů nežije jen zásahy, ale v tento čas se připravuje na vánoční svátky. Už 9. prosince proběhla na nové klubovně předvánoční besídka hasičské mládeže, ale o tom bude samostatný článek, členové zásahové jednotky instalovali světelnou výzdobu na budovu hasičské zbrojnice a připravuje se, na jeden ze svátků vánočních, každoroční turnaj ve stolním tenise.

V listopadu 2009 vyjížděli chodovští hasiči celkem k 11 událostem. V tomto měsíci převládaly celkem v 7 případech zásahy technického charakteru (dopravní nehoda osobního vozidla v Lesní ulici -1 zraněná osoba, dopravní nehoda mezi Počerny a Starou Rolí - 4 zraněné osoby - dvě osoby vyproštěny, 3 x se jednalo o nouzové otevření bytu - v jednom případě nalezena usmrcená osoba, 2 x se jednalo o odstranění padlých stromů z komunikací). Statiky požárů rozšířily dva zásahy při požáru skládky SATER a požáru kontejneru v Nádražní ulici. Ve dvou případech byla jednotka prověřena při souběžném cvičení ve společnosti Chodos Chodov s. r. o. a společnosti Lincoln CZ.

V říjnu 2009 vyjížděli chodovští hasiči celkem ke 12 událostem. Opět dominovaly požáry v sedmi případech. Během října došlo k poškození sedmi kusů plastových kontejnerů při čtyřech požárech, vrcholem byl odtažený plastový kontejner doprostřed Smolnického kopce a jeho zapálení. Žádáme občany Chodova o zvýšenou pozornost týkající se podezřelého pohybu osob kolem stanovišť kontejnerů. Případné poznatky ihned prosím sdělte na linku 156 nebo 158. Dále jednotka likvidovala požár travního porostu za Mírovou, strážního domku v Mírové a požár výškové obytné budovy v Nejdku. Celkem čtyřikrát zasahovala u případů, které měly technický charakter (dopravní nehoda dvou osobních vozidel na  křižovatce Jimlíkov – Nová Role s vyproštěním zraněného dítěte, čerpání vody ze zatopeného sklepu v Nádražní ulici, nouzové otevření bytu s podezřením na zranění ve Vřesové a kuriózní případ vyproštění zvířete z ventilačního potrubí v bytovém jádru v ulici U Porcelánky). V jednom případě byli chodovští hasiči prověřeni při cvičení s námětem vyproštění osob při dopravní nehodě osobních vozidel v Jenišově.

V sobotu 7. listopadu 2009 proběhlo v multifunkčním středisku Káčko v  Dobřanech u Plzně oceňování nejlepších sportovců v disciplínách požárního sportu 100 metrů s překážkami a výstup na cvičnou věž. Za SDH Chodov a jako jedinému z Karlovarského kraje, bylo předáno ocenění i Davidu Grůzovi. V celkovém pořadí závodu Velkopopovického Kozla v běhu na 100 m s překážkami obsadil 4. místo. David Grůza podle slov moderátorů vlétl do celého poháru jako hurikán a na jednotlivých závodech sbíral body z prvních příček. Jako jedinému se podařilo Davidovi zvítězit ve dvou kolech poháru a jediný přepsal hned dvakrát traťové rekordy v Moravském Berouně a Pískové Lhotě. Nebýt zaváhání na dvou závodech kde nebodoval, jistě by byl horkým kandidátem na vítěze.

V září 2009 řešila zásahová jednotka celkem 14 událostí. Statistika požárů stále dominuje nad ostatními druhy událostí. Celkem jednotka zasahovala u 8 požárů (skládka SATER, neobydlené objekty v Horním Slavkově, 3 x požáry kontejnerů včetně poškození fasády přilehlého domu v ulici Obránců Míru, rodinný dům v Horním Slavkově-usmrcená jedna osoba, požár bytu ve Slavíčkově ulici v Sokolově, zahoření v lesíku za ulicí U Koupaliště). Další 3 zásahy měly technický charakter. Celkem 2 x jednotka zasahovala při dopravních nehodách v Jenišově a ve Vintířovské ulici v Chodově. Zde členové jednotky provedli vyproštění zraněné osoby. Dále jednotka řešila únik benzínu z osobního vozidla v ulici Hlavní, zřejmě po krádeži. Další dva náročné zásahy absolvovali chodovští hasiči v rámci největšího cvičení svého druhu v ČR s názvem „FOREST FIRES 2009“ při simulovaném požáru lesa v prostorách Vojenského Újezdu Hradiště. V jednom případě se jednalo o planý poplach. Velmi významný den připadl na 23. 9. 2009, kdy se po těžké nehodě vrátila na stanici znovuzrozená cisternová automobilová stříkačka CAS 20 T815 TERRNo1.

Na konci srpna i během září vrcholily přípravy na zabezpečení celoměstských i hasičských oslav - 815. výročí první písemné zmínky o Chodově, 115. výročí povýšení Chodova na město a 135. výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Oslavy pro hasiče začaly již ve čtvrtek 24. září, kdy došlo v obřadní síni městského úřadu k ocenění členů základní organizace. Členům sboru dobrovolných hasičů bylo předáno z rukou starosty SDH Chodov, starosty města Chodova a starosty krajského sdružení hasičů ocenění několika stupňů. Pamětní list SDH obdrželo 10 členů našeho sboru. Čestné uznání SDH obdrželo 9 členů sboru. Čestné uznání Okresního sdružení hasičů obdrželo 9 členů sboru. Medaile za příkladnou práci byla udělena 16 členům chodovského sboru. Jeden člen SDH Chodov obdržel čestné uznání Krajského sdružení hasičů. Medaili svatého Floriána převzalo pět členů chodovského sboru a osm členů převzalo medaili za zásluhy.

V srpnu 2009 řešila zásahová jednotka celkem 21 událostí. Varující je statistika požárů, kterých jednotka likvidovala v srpnu celkem patnáct (4 x skládka SATER, zahradní chatka v Horní ulici Chodov, dva plastové kontejnery v ulici Boženy Němcové v Chodově, zahoření potravin v bytech Slovenská ulice v Sokolově a 9. května v Chodově, dále tři požáry travních a lesních porostů, dodávkový vůz u Penny, dva požáry ve skladech v Chebské ulici v Karlových Varech). Dalších pět srpnových událostí byly technického charakteru (spolupráce složek IZS se ZS Sokolov při naložení těžkého pacienta, dva případy se týkaly čerpání vody v ulicích Palackého a Hrnčířská, dále nouzové otevření bytu v Luční ulici, v jednom případě jednotka zasahovala při dopravní nehodě dvou osobních automobilů bez zranění na křižovatce v Husově ulici u DDM). Plánovanou požární asistenci provedli členové jednotky po ukončení Vavřinecké poutě během slavnostního ohňostroje. Jednou se jednalo o planý poplach.

 

SLOŽKY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

 10:00-10:30 - průvod městem

10:45 - zahájení oslav - tribuna v Karlovarské ulici 

Statické ukázky

11:00-18:00 - výstava historické hasičské techniky - u sportovní haly

10:00-18:00 - výstava moderní hasičské techniky - parkoviště v Bezručově ulici

 

10:00-18:00 - integrovaná prezentace Police ČR Sokolov - parkoviště v Bezručově ulici

(vozidla, člun, motocykl, zařízení Look, potápěči, stánek prevence a soutěže pro děti)

 

14:30-18:00 - prezentace vodní záchranné služba a ČČK Karlovy Vary - jezírko za Spartakem

(člun, vodní skútr, první pomoc a líčení zraněných)

 

10:00-18:00 - prezentace Sboru dobrovolných hasičů Chodov - obřadní síň u MěÚ (výstava)

 

14:30-18:00 - prezentace Báňské záchranné služby SU, právní nástupce, a.s.,- parkoviště v Bezručově ulici

 

16:30-17:00 - Výkon služební hipologie (koně) PČR Praha v ulicích města Chodova

 

 

 

Dynamické ukázky

 

14:30-15:15 - ukázkové součinnostní cvičení složek IZS - plocha mezi velkým a malým hřištěm v Bezručově ulici

 

15:15-15:30 - ukázka práce služební kynologie PČR Sokolov - malé hřiště Spartak

 

15:30-16:00 - ukázka útoku mladých hasičů 24. Mateřská škola Plzeň - parkoviště v Bezručově ulici

 

16:00-16:30 - ukázka Báňské záchranné služby Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. - řešení závalů kladivem DARDA

 

16:30-17:00 - ukázka záchranných prací Vodní záchranné služby a ČČK Karlovy Vary

 

17:00-17:30 - ukázka služební sebeobrany PČR Sokolov - malé hřiště

 

17:30-17:45 - ukázka zásahu služební hipologie PČR Praha - plocha mezi jezírkem a malým hřištěm v Bezručově ulici

 

17:45-18:00 - ukázka zadržení pachatele PČR Sokolov - mezi malým hřištěm a parkovištěm v Bezručově ulici


21:00 - ohňostroj v Karlovarské ulici pod městskou galerií

 

 

V sobotu 5. září 2009 se uskutečnil poslední závod v běhu na 100 m překážek v Borovanech u Českých Budějovic. Naším jediným účastníkem v tomto posledním kole byl David Grůza, který měl v závodě jasný úkol získat co nejvíce bodů a atakovat první příčky celého poháru. V tomto závodě se David umístil na třetím místě a v konečném hodnocení poháru obsadil čtvrté místo s výsledným počtem 145 bodů.

Celkově David obsadil v letošním poháru Velkopopovického kozla dvě první místa a dvě třetí místa. Na dvou závodech vytvořil nový traťový rekord a to v Moravském Berouně na škváře s časem 15,73 vteřiny a v Pískové Lhotě časem 15,51 vteřiny.

Ročník 2010 Velkopopovického Kozla bude jistě velkou podívanou pro mnoho závodníků a velkou motivací k získávání bodů a překonávání nejen traťových rekordů, ale taktéž rekordů národních.

Posledním závodem většiny účastníků Velkopopovického kozla bude Mistrovství České Republiky družstev SHČMS, které proběhne od 18. do 20. září 2009 na Městském fotbalovém stadiónu v Ústí nad Labem.