Sbor dobrovolných hasičů v Chodově, Vás zve v rámci doprovodného programu filmového Krimifestu Chodov 2009, ve středu 17. června na hasičskou zbrojnici. Bude zde probíhat soutěžní program pro děti, pro které má náš velitel připravené drobné ceny, a bude probíhat také ukázka činnosti mladých hasičů i ukázka zásahové techniky. Představit se přijede i automobilový žebřík profesionálních hasičů ze Sokolova a sanitka rychlé pomoci od podnikových hasičů ze Sokolovské uhelné. Program začíná od 15 hodin a končit se bude v 17 hodin dle zájmu.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CHODOV

Vás zve na hasičský sportovní víkend v Chodově,kde v rámci IV. ročníku Karlovarské krajské ligy dospělých 2009, proběhne v sobotu 20. června 6. kolo Krajské ligy v požárním útoku mužů a žen „O pohár starosty města“ na atletickém stadionu ŠaK v Okružní ulici. Zahájení je v 9:00 hodin a soutěžit se bude v disciplínách 100 metrů překážek a požární útok.

V neděli 21. června proběhne na stejném místě 3. ročník pohárové soutěže mladých hasičů „O putovní pohár starosty města“ Zahájení soutěže je v 9:00 hodin a soutěžit se bude v disciplínách štafeta CTIF a požární útok.

   
V sobotu 6. června, se družstva mužů a žen SDH Chodov, za nevlídného počasí, zúčastnila 10. ročníku memoriálu Jana Václavíka v Dalovicích. Soutěž probíhala v disciplíně požární útok, ve kterém muži z Chodova obsadili celkové 3. místo s dosaženým časem 25,10 sekundy na nástřikové terče. Družstvo žen bylo velice úspěšné. Po velkém soupeření, nakonec obsadilo časem 31,20 sekundy příčku nejvyšší a celý závod vyhráli. Umístění v této soutěži bylo započítáno i do Karlovarské ligy v požárním útoku mužů a žen.                                                                                        
Loupežné přepadení banky bylo hlavním tématem branného dne pro čtvrté a páté třídy všech základních škol v Chodově  pátek 5. června. Děti měly za úkol nalézt pachatele na základě složitých indicií, které hledaly po celém městě. Hlavní část programu probíhala na Smolnickém kopci.  Náš sbor, který byl spolupořadatelem vedle střediska prevence kriminality a DDM Bludiště, vyslal na tuto akci cisternovou automobilovou stříkačku Tatru TERRNo1 a historický hasičský automobil Tatra 805 „Kačena“.  Zajišťovali jsme zázemí organizátorům i účastníkům, připravení táboráku s opečením buřtů, možnost střelby ze vzduchové pušky, položení pěny a ukázku účinnosti hasebního prostředku „deflektoru“.  Součástí ukázek byla prezentace městské policie a ukázka použití služebních psů policií ČR. Branného dne se zúčastnilo přes 300 dětí obou ročníků chodovských základních škol. 

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově vyhlásil u příležitosti letošních oslav 135. výročí založení hasičského sboru, výtvarnou soutěž „Jak děti vnímají hasiče“. Výtvarná soutěž se týkala všech dětí mateřských, základních a speciálních škol v Chodově. Udílení cen za nejlepší výtvarná díla proběhlo v DDM Bludiště Chodov 2. června, za přítomnosti starosty SDH Chodov Ladislava Zapfa, starosty města Chodova Ing. Josefa Hory, místostarosty města Stanislava Pochmana, vedoucí odboru školství, kultury a vnitřních věcí Mgr. Ivany Sarkányové, pozvaných učitelů, rodičů a vítězných dětí.

Soutěž byla rozdělena do několika kategoriíi, zde jsou výsledky:

  • Mateřská škola - 1. Hubená Martina, 2. Chára Pavel, 3. Schönbauer Martin
  • Speciální a praktická škola - 1. Binias Dominik, 2. Gregoridesová Tereza, 3. Hladíková Michaela
  • Základní škola - 1. - 3. třída - 1. Jakubů Veronika, 2. Mareček Jan, 3.Borárošová Kristýna
  • Základní škola - 4. - 6. třída - 1.Bazdier Petr, 2. společná výtvarná práce - Musilová Nikola, Kolářová  Dominika,  Hevkánová Karolína, 3. Brožová Míša
  • Základní škola - 7. - 9. třída - 1. Radimerská Lucie, 2. Nguyen David, 3. společná práce Jakubíková Mirka, Vradczová Markéta

Vítězové v kategorii mateřská škola, speciální a praktická škola, dostali plyšové dráčky Soptíky. Vítězové v kategoriích základní škol, dostali mobilní telefony. Každý ve všech kategoriích dostal ještě pěkný dort. Byla udělena i Zvláštní cena starosty Sboru dobrovolných hasičů Chodov, kterou obdržel Nguyen David.

Tímto děkujeme i sponzorům výtvarné soutěže, kterýmy byly, město Chodov, firma Šimice Tipo s.r.o. Chodov a firma Pekosa Chodov s.r.o. Vítězné exponáty jsou vystaveny v galerii DDM Bludiště každé úterý a čtvrtek od 15. do 17. hodin. Výstava potrvá do 18.června. Poté budou výtvarná díla ještě vystavena v městské galerii v hlavní den oslav SDH Chodov a města Chodova 26. září 2009.

Dnes odpoledne proběhla na hasičské zbrojnici další koordinační schůze výboru SDH Chodov k oslavám našeho sboru v letošním roce. Starosta sboru přednesl výboru zprávu o ukončení výtvarné soutěže „Jak děti vnímají hasiče“ a výsledky hodnotící komise. Výtvarná soutěž se týkala všech dětí mateřských, základních a speciálních škol v Chodově. Vernisáž a udělení cen za nejlepší výtvarná díla proběhne v DDM Bludiště Chodov dne 2. 6. 2009 od 16 hodin. Tímto vás všechny zveme na vyhodnocení této soutěže. Vítězné exponáty budou vystaveny v domě dětí a mláděže a také v hlavní den oslav 26.září, je bude hostit městská galerie v Chodově.

V neděli 24. 5. 2009 jsme se vydali na závody v požárním útoku a běhu na 100 m s překážkami do nedalekého Bošova ve složení družstva Tomáš Weiss, Marcel Weiss, Michal Ivánek, Pavel Děbnár, Petr Maxa, David Grůza a Tomáš Kalužík. První byla na řadě disciplína v běhu na 100 m s překážkami, kde startovali za naše družstvo Michal Ivánek, Tomáš Weiss, Tomáš Kaluží a David Grůza. V této disciplíně se na prvním místě umístil David Grůza s časem 16,96. Druhou disciplínou byl požární útok, kde nám bohužel nevyšel koš ale i to se stává, takže celkově jsme skončili na 6 místě. Počasí nám přálo a ze závodů jsme si nepřivezli jenom krásné zážitky, ale někteří také pořádně spálená záda.
V pátek dne 22. 5. 2009 jsme se zase po 14 dnech sešli na plzeňské stanici profesionálních hasičů, kam jsme přijeli ukázat, co umíme. Jako první na řadě byl výstup na věž, kde startoval jediný náš závodník David Grůza a s časem 21 sekund skončil na 104 místě. Jak je vidno, tak je pořád co zdokonalovat, a na věži bude muset ještě David zapracovat. Po ukončení této disciplíny přišla na řadu další, a to 100 metrů s překážkami, kde byly výsledky přeci jenom lepší. Na startovní listině za Chodov startovali dva závodníci - Michal Ivánek a David Grůza. Michal Ivánek dosáhl času 23 sekund a se svým úspěchem byl naprosto spokojen, přeci jenom je to nováček a vše se zdárně naučí, aby časy byli o mnoho vteřin níž než doposud. David Grůza zaběhl v prvním kole 17,80 s a postoupil do dalšího kola mezi 60 nejlepších. No a jak už to tak bývá, tak na druhém pokusu jdou všichni už na plno a snaží se dosáhnout těch nejlepších časů. Davidovi se to podařilo a v druhém kole dosáhl času 16,36 s a stal se vítězem disciplíny 100 m překážek. Michalovi přejeme, aby dosáhl na dalších závodech lepších časů a Davidovi gratulujeme ke krásnému prvnímu místu.
V neděli dne 10. května se konalo první kolo Karlovarské ligy mladých hasičů v disciplínách podle pravidel hry Plamen v Útvině. Na těchto závodech startovaly disciplíny štafeta požárních dvojic a požární útok. Po ukončení celého sportovního dne bylo na řadě vyhlášení výsledků, kde celkovým součtem pořadí se družstvo Chodova umístilo na krásném 9. místě. Byly to naše první závody, a jelikož máme v družstvu nováčky, kteří ještě neznají požární sport tak dokonale, je stále co zlepšovat. Toto umístění bylo nakonec nad rámec očekávání. Další závody mladých hasičů se budou konat na domácí půdě a to dne 21. června 2009 v areálu sportoviště ŠAK.
V sobotu dne 9. 5. 2009 se uskutečnil první závod ligy Velkopopovického kozla v běhu na 100 m překážek v areálu Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje stanice Košutka. Jako každý rok nám počasí přálo a před sluncem nebylo úniku. Jako první startoval za SDH Chodov Michal Ivánek a dosáhl času 23,83 s. Druhým závodníkem byl David Grůza, který dosáhl času 16,82 s. Do druhých běhů jsme byli nabuzeni na lepší a kvalitnější časy, ale bohužel Michalovi nebylo přáno a na kladině šlápl vedle a po strašně vypadajícím pádu byl převezen na rentgen do Plzeňské fakultní nemocni, kde se neprokázalo jiné zranění. David Grůza dosáhl času 16,62 s a po tomto zlepšení postoupil do 8 finalistů. V tomto finále dosáhl času 16,41 s a umístil se na celkovém 3. místě. V těchto závodech se potvrdila dobrá forma obou závodníků a časy z nedávného halového mistrovství byly ještě zlepšeny.

8. 5. 2009 se uskutečnilo první kolo Karlovarské ligy v požárním útoku mužů a žen ve Skalné, které bylo součástí pohárové soutěže O pohár starosty města Skalná. Běžely se dva požární útoky, z kterých se nejlepší dosažený čas počítal do Karlovarské ligy, a do pohárové soutěže se časy sčítaly. Družstvo mužů z Chodova ve složení Tomáš Weiss, Marcel Weiss, Michal Ivánek, Jiří Szewieczek, Petr Maxa, Tomáš Kalužík a David Grůza se v celkovém hodnocení pohárové soutěže umístili na krásném druhém místě se součtem časů 47 sekund. Do Karlovarské ligy se nám počítal výsledný nejlepší čas 22,80 sekund, se kterým jsme se umístili na 4. místě a získali 7 bodů do celkového hodnocení ligy.