V prosinci 2008 vyjížděli chodovští hasiči celkem k desíti událostem. Z toho 3 x hasiči likvidovali požáry (požár kontejneru, tráva v Jenišově- Zátiší, požár stanu za rybníkem Račák – 1 zranění, 1 úmrtí), 3 x se jednalo o dopravní nehody (Vintířov – mikrobus – bez zranění, osobní automobil na komunikaci za Lignetou  -  1 zranění, Mírová železniční přejezd – osobní automobil a osobní motorový vlak – 1 lehké zranění), 3 x se jednalo o úniky ropných produktů z vozidel, jednou byli chodovští hasiči prověřeni při cvičení v Chodosu, jehož námětem byl požár skladu technických plynů.

Tak jako každý rok, i letos byl 26. prosince organizován na naší hasičské zbrojnici vánoční turnaj ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo 11 hráčů, především ti, co umějí hrát stolní tenis. Na prvních třech místech se umístnili Jiří Pergler mladší, Pavel Kot, Mario Koch. Účastníkům turnaje, kteří se umístnili na hodnocených místech, byly předány hodnotné ceny například nafukovací člun, baťoh na in-line brusle, pálky na stolní tenis a malé osvěžující nápoje. Nakonec všichni ukončili turnaj malým posezením u kávy, při kterém došlo i na zhodnocení průběhu vánočních svátků.

Trochu opožděně, přesto přináším článek o letní aktivitě mládeže. Letošní letní tábor hasičské mládeže proběhl od 18. července do 3. srpna ve městě Opočno v Královehradeckém kraji. Tábora se zúčastnilo 14 dětí a přiměřený počet dospělých. Hlavní vedoucí tábora Standa pro nás přichystal program na celou dobu tábora s heslem „Adrenalin kam se podíváš“. Každý druhý den byl situován v táboře s možností sportu, koupání a dalších aktivit.

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově bude znovu organizovat již tradiční Hasičský ples. Termín této významné události byl stanoven na 7. února 2009 a bude se konat ve velkém sálu KaSS v Chodově od 20:00 hodin. Lístky bude možné zakoupit v předprodeji KaSS od 19. ledna 2008. Tímto si dovolujeme všechny občany Chodova srdečně pozvat na tuto tradiční společenskou událost.

V listopadu 2008 vyjížděli chodovští hasiči celkem k 8 událostem. Byl likvidován pouze jeden požár plastového odpadkového koše v ulici Lesní. Chodovští hasiči zasahovali při třech dopravních nehodách, které si vyžádaly celkem 4 zraněné osoby. Škody na vozidlech přesáhly částku 500 tis. Kč. (jeden osobní automobil - kruhový objezd u Lidlu, střet dvou osobních automobilů na Karlovarské ulici, střet dvou osobních automobilů v Horní ulici). Ve dvou případech řešili nouzové vniknutí do bytu při nebezpečí z prodlení. Jeden případ se týkal úniku benzínu z osobního vozidla (po krádeži). Jednou se jednalo o planý poplach.

Ve čtvrtek 27. listopadu 2008 nastala slavnostní a historická chvíle našeho sboru. Převzali jsme, za přítomnosti pozvaných hostů, nové výjezdové vozidlo.

V říjnu 2008 vyjížděli chodovští hasiči celkem k 10 událostem. Hasiči likvidovali celkem 6 požárů, z čehož se jednou jednalo o požár bytu v Atletické ulici v Sokolově – 2 zranění, 2x jednotka likvidovala požáry kontejnerů v Chodově a ve Vintířově, dále řešila také požár materiálu na balkóně v 8. patře věžového domu ve Školní ulici v Chodově. Jednotka likvidovala i požár auta na „Staré nejdecké“ za obcí Božičany. V jednom případě likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu na Karlovarské ulici – 2 zranění. Jeden zásah byl v rámci technické pomoci při nouzovém otevření bytu. V jednom případě byla místní jednotka prověřena při cvičném poplachu, jehož námětem byl požár podzemního skladu pod Tipem. Byl zaznamenám jeden planý poplach, kdy oznamovatel hlásil kouř z výškové budovy v ulici ČSM. Nakonec po prověření hlášení byl zjištěn pouze únik páry z opravovaného potrubního kolektoru. Nicméně jsme rádi, že chodovští občané jsou všímaví, ačkoliv se v tomto případě nejednalo o požár. Je chvályhodné, když lidé nejsou k dění ve svém okolí lhostejní. Včasné ohlášení může přispět k rychlému řešení mimořádné události a tím zabránit velkým škodám na zdraví a majetku.

V září 2008 vyjížděli chodovští hasiči celkem ke 12 událostem. Jednotka likvidovala celkem 8 požárů (požár briketových třísek - Hory, požár chaty v Tašovicích, úmyslně založený požár výtahu v ČSM 691, požár dutiny stromu v Dukelských hrdinů, požár rodinného domu ve Vintířově, požár bytu v Novém Sedle -16 evakuovaných osob, požár skladu NAK v Chodosu, požár maringotky v Novém Sedle). Další statistiky technických zásahů rozšířila dopravní nehoda dvou osobních automobilů na křižovatce v ulici Školní a únik ropného produktu z vozidla. 2 x se jednalo o prověřovací cvičení (chemička Hexion Sokolov, nábytek Vagas Chodov).

V sobotu 6. 9. 2008 absolvovala všechna chodovská družstva (muži, ženy i mládež) tradiční pohárovou soutěž v Plesné. Soutěž je zařazena do Karlovarské krajské ligy dospělých i mládeže. Muži skončili v celkovém hodnocení na 5. místě. Bodovaný požární útok v rámci ligy přinesl chodovákům 6 bodů za 5. místo. Ženy skončily celkově na 7. místě, avšak přivezly celkem 7. bodů za čtvrtý nejlepší útok v rámci ligy. V průběžném hodnocení celoroční soutěže Karlovarské krajeské ligy 2008 jsou muži i ženy shodně na 3. místě. Mládeži se po velmi pěkných výkonech nepodařilo výrazně zabodovat v lize z důvodu přešlapu při požárním útoku. Nakonec mládežníci obsadili 7. místo v pohárové soutěži. I přesto je třeba závodníkům poděkovat za sportovní výkony a věříme, že Chodováci neřekli své poslední slovo.

V srpnu 2008 vyjížděli chodovští hasiči celkem ke 13 událostem. Srpen byl pro hasiče oproti loňsku o něco méně „náročný“, o čemž svědčí i následující statistika (v srpnu 2007 - 22 událostí). Během tohoto prázdninového měsíce hasiči likvidovali celkem 8 požárů (K.Vary, Stará Role – pole a lis na slámu, osobní automobil na Železném dvoře, 2 x zasahovali při požárech lesní hrabanky v katastru N. Role, kontejner pod Smolnickým kopcem, odpad ve sklepním prostoru objektu č. p. 421 v Nádražní ulici, potraviny v bytu ve Vítězné ulici, požár trávy ve Vřesové). Celkem čtyři události byly technického charakteru (DN traktoru s munčovačem ve Vintířově - bez zranění, DN dvou osobních vozidel v ulici Karlovarská – bez vážného zranění, asistence při havárii vody v bytu ulice Dukelských hrdinů, únik neznámé kapaliny do Vintířovského potoka). V jednom případě se jednalo o planý poplach.

Členové SDH Chodov nezahálí a vytrvale se snaží o navyšování počtů členské základny. V průběhu měsíce srpna byly zaznamenány další dva nádherné přírůstky do hasičské rodiny.

21.8.2008 se narodil Jaroušek Přibáň
25.8.2008 se narodil Pavlík Kot

Přejeme hodně zdraví, štěstí a rodičům pevné nervy :)