U nedělního masopustního veselí letošního roku opět nechyběli chodovští hasiči, kteří se každoročně na této akci podílejí. Masopustní "Šraml" vyrazil v 10 hodin od chodovské radnice, kde akci zahájil starosta města Patrik Pizinger. V čele průvodu jel náš historický hasičský automobil „ERENA“ z roku 1952, který vezl na přívěsu masopustní kapelu "Horova osma". Za ní šel tradičně průvod různých masek. K bezpečnosti dohlížela státní a městská policie. Během dne probíhaly různé soutěže pro děti, soutěž masek, tradiční lovení a porcování „medvěda“. Lidé si mohli pochutnat na teplé medovině i svařáku, nechyběly zabíjačkové pochutiny a tradiční trh.

Letošní plesovou sezónu v Chodově po městském plese obohatil tradiční hasičský ples. K veselé a skvělé náladě přispěla velmi významným podílem nejdecká kapela Ještěřice. Programem provázela příjemná Romana Poláková. Během společenského večera proběhly také ukázky latinsko-amerických tanců v podání Jana Onaka a Markéty Müllerové z Prahy. V průběhu plesu nechyběla ani bohatá tombola, za kterou děkujeme všem sponzorům a podporovatelům chodovských hasičů. Dle ohlasů návštěvníků se ples vydařil a všichni si jej užili.

Sponzoři Hasičského plesu 2016:

HNHRM klub Chodov, Město Chodov, Pekosa Chodov s.r.o., BMP Bohemia metal produkt s.r.o., SKF – Lincoln Lubrications, Teleskopické stožáry s.r.o., KH Czechia, Kovoobrábění Svoboda s.r.o., LIGNETA autobusy s.r.o., RM security s.r.o., CARSFOLIE CHODOV, Elekto FANY, MBN – J. Slouková, KÖNIG porcelán, Zlatnictví T. Vrbka, J & G Touristik, Elite gym and fitness, Sedlecký kaolin a.s., CHOTES Chodov s.r.o., STAV ELEKTRO, Výstroj a výzbroj Počerny, Pivovar Chodovar, MUDr. Maxová, Royal Bar RYBKA, T.B.G. Karlovy Vary, TAXI Suchan, Dobroty a dárky Suková, Karlovarský kraj, KASS Chodov, BEXON – čerp. Stanice, Pož. prevence-p. Mychajliv, Probo NB, Studio Zdraví, ,Marcela Vimrová – kadeřnictví, ALVA Computer, Porcelám p. Těžký, Květinka p. Marková, Salon Relax Chodov Pavla Schauerová, Pivovar Permon, Vítězslav Homolka, Květinka –p.Šanderová, Restaurace SPARTA, Barvy lana chemie s.r.o. KV, Dräger, Uklid p.Laresová, Gardena-p.Peřina, KASS- CHOODOV, Hammer Holding, Kominictví St. Machián, Jiří Nechmač, Akvaristika IDEÁL, Lymfatické masáže-Božena Špičková, Proxima Gastro, Děpoltovická hospoda u kostela, J+M penzion

Na Štěpána 26. prosince jsme tradičně pořádali Vánoční turnaj ve stolním tenisu. Účast ročníku 2015 byla oproti jiným rokům velmi silná a turnaj hrálo celkem 13 hráčů. Zápasy probíhaly v hasičské garáži na dvou pingpongových stolech. Hrálo se systémem "každý s každým" a bojovalo se o krásné poháry. Letošní vítězství patří Jiřímu Szewieczekovi zvaný Šťáva, druhé místo obsadila Bára Perglerová a třetí místo vybojoval Štěpán Kiss. Nepopulární, ale ceněná bramborová medaile, patřila po velmi pěkných a vyrovnaných zápasech Jiřímu Perglerovi staršímu. Turnaj probíhal od dopoledních deseti hodin a končil až v podvečer. Celý sportovní den byl velmi příjemným zpestřením vánočních svátků.

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově, spolu se členy zásahové jednotky, Vám všem přejí klidné prožití svátků vánočních a všechno nejlepší v novém roce 2016.

První červencový den nás po krátké nemoci opustil dlouholetý člen a kamarád pan Jan Maštera ze Staré Chodovské.

Honza se narodil 28.8.1941 v Jihlavě, kde prožil svoje mládí. Po základní vojenské službě přišel v roce 1964 v rámci náboru IPS Praha budovat kombinát pro využití hnědého uhlí ve Vřesové. Pracoval zde nejprve jako montážník a svářeč a po úspěšném složení jeřábnických zkoušek jako jeřábník. V této profesi pokračoval i po přechodu na autodopravu KVHUV a stále se zdokonaloval až se vypracoval k obsluze největších autojeřábů v regionu a setrval v ní až do svého odchodu do starobního důchodu.

Zde se také seznámil se svoji budoucí ženou Ludmilou, založil rodinu a usadil se ve Staré Chodovské. V roce 1967 se zapojil do místního sboru dobrovolných hasičů. Nejprve se staral o materiální vybavení sboru, převzal do své péče motorovou stříkačku, kde strávil mnoho hodin při její opravě a údržbě. Zajistil tak, že v případě potřeby byla vždy akceschopná a nenechala nikdy „Chodovické“ hasiče na holičkách. Později převzal do své péči i motorové vozidlo.  A to skříňovou Tatru 805. V roce 1970 se začal věnovat družstvu mladých hasičů, které svědomitě připravoval na jejich soutěže. Od roku 1981 vykonával  funkci velitele sboru a v roce 1988 byl zvolen do funkce předsedy základní organizace (starosty sboru), ve které pracoval až do konce roku 1992.

Po sametové revoluci došlo i v hasičském hnutí k hledání dalších směrů v činnosti, která by navázala na dlouholeté tradice z předválečné, ale i krátké poválečné historie a vyústila v obnovení dvou organizací. Bylo to Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Hasičská vzájemná jednota. Organizace ve Staré Chodovské se zapojila do SH ČMS a po bouřlivém vývoji na počátku devadesátých let jak ve státoprávním uspořádání, tak i ve spolkové činnosti přešla v roce 1993 obec a s ní i hasiči do Chodova.

Za svoji obětavou práci dostal Jan Maštera mnoho ocenění jako je čestné uznání KSH a medaile Za zásluhy. Dále byl nositelem medaile Za věrnost včetně stužky za 40 let a medaile svatého Floriána.

 

Čest jeho památce!

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově

V sobotu 14. listopadu 2015 se uskutečnil již další v pořadí čtvrtý ročník "Vánočního turnaje v sálové kopané", který pořádáme pro bezpečnostní složky našeho města. V podvečer se ve školní tělocvičně J.A. Komenského ve Smetanově ulici sešlo množství sportovně naladěných zástupců čtyř družstev. Hrálo se systémem každý s každým o délce 15 minut. Složení některých týmů bylo kombinované a hra každé bezpečnostní složky byla prestižní záležitostí. Každý tým chtěl dosáhnout co nejlepšího umístění. I když měl rozhodčí připravené k udělení různobarevné karty, nemusel žádnou vytáhnout.  Výkony byly velmi kvalitní i zajímavé, celá akce bez zranění ve velmi přátelské a veselé atmosféře.