Krásné vánoční svátky, atmosféru klidu, pohody, rozzářené tváře a vše nejlepší v novém roce 2017, ať nepotřebujete naši pomoc

Vám přejí hasiči a hasičky z Chodova

Proč se na Mikuláše naděluje? Tato tradice má kořeny přibližně v desátém století. Tato tradice vznikla při chlapeckých biskupských hrách, které se držely v Porýní na klášterních školách. Při hrách jeden ze žáků nesl berlu, kterou přebíral funkci představeného kláštera a po jeden den v roce v zastoupení svatého Mikuláše byl pánem školy. Ve třináctém století byl tento svátek posunut na den svatého Mikuláše a ještě později byla vymyšlena hra, ve které čeledín naděloval dětem dárky. Čeledín jménem Ruprecht měl děti odměňovat, ale i pokárat zároveň, a tak se k Mikulášovi postupně připojila postava anděla a čerta.

A tyto tři postavy dle tradice zavítali v pondělí v předvečer svátku Svatého Mikuláše také na hasičskou mikulášskou besídku v Chodově, kdy přišli obdarovat hasičské děti. Mikuláš, který tentokrát přišel se dvěma čerty a andělem, si nalistoval jméno každého dítka ve své mikulášské knize a přečetl si o něm všechny své poznámky a záznamy. A ty měl všechny podrobné i od čertů, protože „čert nikdy nespí“. Všechny děti musely jako vykoupení za své prohřešky, za celý předešlý čas, zazpívat písničku nebo zarecitovat básničku a Mikuláš je odměnil malým balíčkem.

Svatý Mikuláš z Myry, se narodil asi roku 280 či 286 a zemřel 6. prosince 345 či 352 a byl biskupem v lykijském městě Myra. Dnes patří k nejvíce uctívaným svatým v celém křesťanství, ve východních církvích je hned druhým nejoblíbenějším světcem vůbec (po Bohorodičce). Proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Svatý Mikuláš je ctěn jako patron námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, studentů a vězňů.

Poslední březnový den jsme se rozloučili s naším dlouholetým členem panem Václavem Roulichem. Zemřel po delší nemoci 28. března 2016 dva měsíce před svými jedenaosmedátými narozeninami. Vašek se narodil 29. 5. 1935 v malé vesničce Úholičky v okrese Praha – západ a zde prožil své ranné dětství. Do Chranišova přišel se svými rodiči asi v roce 1946 v rámci dosídlování pohraničí. Po absolvování základní školy v Novém Sedle se vyučil zámečníkem v n. p. Buzuluk v Chodově (dnešním Chodosu.) Přibližně po dvouleté praxi byl povolán ke splnění základní občanské povinnosti - vojenské prezenční služby. Dva roky prožil v Košicích jako voják a zde se také seznámil se svoji budoucí ženou. V roce 1958 se oženil a spolu se svoji manželkou se zabydlili na osadě v Chranišově. Tato oblast se později stala součástí Chodova. Společně vychovali dva syny a jednu dceru. V roce 1959 vstoupil do místní jednoty Československého svazu požární ochrany v Chodově, jejímž členem zůstal až do konce svého života. Ihned se aktivně zapojil do činnosti v této organizaci. Od roku 1960 byl členem jejího výboru a koncem šedesátých let byl navržen do okresního výboru. Také zde se iniciativně zapojil zejména do práce s dětskými a dorosteneckými kolektivy. Pracoval jako vedoucí komise mládeže, kde se podílel převážně na organizování podzimních a závěrečných srazů mladých požárníků a pomohl tak vychovat mnoho našich nástupců. V této funkci pracoval i po svém odchodu do důchodu a svoji činnost ukončil na sklonku devadesátých let. V průběhu své dlouholeté aktivní a obětavé práce byl mnohokrát oceněn, čestnými uznáními všech stupňů počínaje přes odznaky a medaile za odbornost, kvalifikaci a věrnost až po nejvyšší svazové vyznamenání. Titul Zasloužilý hasič mu byl udělen na návrh okresního výboru SH ČMS.

 

Za celý sbor a všechny, kteří ho znali, vzpomínáme!

Čest jeho památce.

V polovině března náš navždy opustil dlouholetý kamarád, dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů Chodov, hasič tělem i duší Rudolf Lehečka. Ruda zemřel po dlouhé nemoci dne 13. března 2016. Narodil se v Chodově dne 12. května 1953 a po většinu života žil v Chodově.  Již od mládí se zajímal o hasičinu, stejně jako jeho bratři Karel a František. Hasičskému řemeslu zasvětil takřka celý svůj život, kterému věnoval přes 40 let svého života. Již od útlého mládí byl členem chodovských hasičů. Byl nepostradatelný pomocník, výborný parťák, ačkoliv přísný a s jasným názorem, ale se srdcem na dlani. Během svého působení ve sboru se věnoval i členství v jednotce. Za to byl oceněn mnoha čestnými uznání SDH i okresu. Byl držitelem odznaku za věrnost 40 let ve sboru, také byl oceněn medailemi za příkladnou práci, za zásluhy a byl oceněn medailí Sv. Floriána. V jednotce si prošel od funkce hasiče, po dlouhou dobu byl strojníkem, kratší dobu vykonával i funkci velitele družstva. Absolvoval spousty nebezpečných zásahů, jeden z nejvýznamnějších byl zásah při ničivých a tragických povodních v roce 1997 v Troubkách. Bohužel jeho zdravotní stav již nedovoloval další aktivní zásahovou činnost. Odchodem Rudolfa odešel i kus našich životů, které s ním byly neodmyslitelně spjati, jak v čase zábavy, tak v čase zásahu.


Za celý sbor a všechny, kteří ho znali, vzpomínáme!

Čest jeho památce!

V sobotu 19. listopadu se uskutečnil pátý ročník "Vánočního turnaje v sálové kopané", který pořádáme pro bezpečnostní složky našeho města. Tohoto ročníku se zúčastnilo šest týmů bezpečnostních a záchranných složek. Premiérou byla účast družstva oddělení Policie ČR z města Nýřany. Příslušníci PČR z Nýřan přijeli na doporučení svého kolegy, který dříve sloužil na oddělení v Chodově. Doufáme, že se jejich účast stane pravidlem.

K samotnému turnaji. Jak je už tradicí, hrálo se systémem každý s každým o délce 15 minut. Na turnaj se dostavila také Zdravotnická záchranná služba, ale nebylo to z důvodu zapojení se do futsalového boje. Bylo to z pracovních důvodů, kdy byl ošetřen jeden s účastníků, kdy ale zranění nemělo základy ve hře, ale hráč „už byl načat z dřívějška“. Jinak se turnaj obešel bez zranění.

V sobotu 12. listopadu chodovský sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Bludiště, s ČSOP a městem Chodov pořádal Česko – německý den pro mládež a pedagogické pracovníky „Hasiči společně“ v rámci projektu: Na stopě klimatu – česko-německý projekt o obnovitelných zdrojích energie a environmentální výchově a vzdělávání dětí a mládeže, který je realizován za podpory Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, dotačního programu na podporu přeshraniční spolupráce SN – CZ.

Tohoto setkání se zúčastnili mladí hasiči z Chodova a mladí hasiči z Oelsnitz / Erzgebirge.

V dopolední části se hasiči účastnili přednášky na téma „Ekologie“, která probíhala v prostorách zahrady a klubovny ČSOP a přednášky na téma „Zásah na nebezpečné látky, zdroje nebezpečných látek v okolí“, která proběhla v prostorách hasičské zbrojnice. V hasičské části byli mladí hasiči seznámeni se systémem předurčenosti hasičských jednotek k likvidaci průmyslových havárií v České Republice, s identifikací nebezpečných látek, s taktikou zásahu jednotek hasičů na nebezpečné látky, a byly prezentovány nejčastější zásahy hasičských jednotek s ekologickou likvidací.

V odpolední části navštívili mladí hasiči sběrný dvůr firmy Chotes v Chodově, kde se seznámili s fungováním tohoto zařízení. Následoval přesun k vyhlídce hnědouhelného dolu společnosti Sokolovská uhelná a seznámení s ekologickou zátěží v okolí.