Na čtvrtečním zasedání zastupitelstva města Chodova proběhla jedna slavnostní chvíle v hasičském duchu. Krajský ředitel HZS Karlovarského kraje plk. Ing. Václav Klemák zde předal první pamětní medaili Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v historii. Úplně první medaili převzal bývalý starosta města Chodova ing. Josef Hora. Ocenění získal za vynikající dlouhodobou spolupráci s HZS Karlovarského kraje na úseku požární ochrany. Ředitel HZS také vyzdvihl úroveň zajištění požární ochrany v Chodově, kdy zopakoval, že chodovská dobrovolná jednotka patří mezi nejlepší hasičské jednotky v kraji. Josef Hora jako starosta města dlouhodobě významně podporoval chodovské hasiče a podílel se na rozvoji této jednotky na úroveň, na které je dnes.  Josef Hora i nadále významně podporuje profesionální i dobrovolné hasiče v kraji i ze současné pozice krajského zastupitele.

K udělení hasičského ocenění našemu kamarádovi a členovi Sboru dobrovolných hasičů v Chodově Josefu Horovi gratulují všichni členové SDH Chodov.

Zdroj fotografie: HZS Karlovarského kraje

V pondělí proběhlo opět jedno speciální odpoledne ve vychovávání nových adeptů z řad dorostenců pro práci v zásahové jednotce. Nejprve proběhlo teoretické školení s využitím videozáznamů z některých zásahů chodovské jednotky. Poté následovala praktická příprava před garážemi na téma taktické a technické postupy při vyprošťování osob z havarovaného vozidla. Důraz byl kladen především na bezpečnost práce a bezpečné ustrojení při tomto druhu zásahu. Všichni si vyzkoušeli práci s hydraulickým vyprošťovacím zařízením. Velitel jednotky na konci výcviku vyhodnotil odpoledne tak, že to byla s nimi „fuška“ a je potřeba s dorostenci stále pracovat. Dorostenci projevili o výcvik opět velký zájem, a proto se bude v rámci přípravy a možného budoucího začlenění do výjezdu, pokračovat v tomto zpestřování pro oddíl dorostu chodovského sboru dobrovolných hasičů.

Do zásahové jednotky může být přijata osoba starší 18 let, která splňuje základní kritéria pro přijetí, kdy tím nejhlavnějším je výborný zdravotní stav, bezúhonnost, dobrá fyzická kondice. Dále platí, že tento rekrut může provádět samostatnou činnost u zásahu až po získání všech potřebných odborných oprávnění.

Minulý rok v srpnu padla v souvislosti s hasičskou svatbou jedna věta „ Tak a má to za sebou. Kdo bude další? “. Skoro přesně po roce, jen s rozdílem několika dní, se náš sbor dozvěděl odpověď na tuto otázku. V sobotu 12. září, kdy slunce bylo stále v plné síle, si svůj velký den užili Tomáš Weiss a Lucie Jašová. I když se svatební obřad konal až ve vzdáleném Dolním Částkově, nechyběli při této události ani kamarádi chodovští hasiči. Ti tento krásný pár vyprovodili ke své první společné cestě životem. Nyní již manželé Weissovi museli hned na začátku zvládnout první krizovou situaci. Tím bylo uhašení požáru papírového domečku. Tomáš, vyzbrojen hasičským vybavením, vše v pořádku zvládnul pod dohledem a pevným vedením Lucinky, která byla velitelkou zásahu. Celý hasičský zásah byl zakončen slovem našeho velitele "Láska je slepá, ale manželství jí vrací zrak, proto, přejeme Vám, abyste již byli navždy, zamilovaní a šťastní".

Celý náš sbor přeje Tomášovi a Lucii vše nejlepší ve společném životě.

V hlubokém zármutku oznamujeme, že začátkem srpna tragicky zemřel náš kamarád, dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů Chodov, hasič srdcem i tělem pan Jan Hosenseidel. Honza se narodil 28. dubna 1959 v Karlových Varech a takřka většinu svého života prožil v Chodově.  Jeho osud provázely veselé i smutné okamžiky. Bohužel v poslední době převažovaly ty smutné. Nelítostná a zákeřná nemoc mu vzala nejbližšího člověka, milovanou manželku Ivetku.  Honzík myslel na všechny, rád a ochotně pomáhal v rodině, zaměstnání, nebo všude tam, kde to bylo třeba. Tyto vlastnosti nejvíce uplatnil ve své druhé rodině u dobrovolných hasičů.  U hasičů byl od útlého mládí v nedalekých Božičanech a u podnikových dobrovolných hasičů v Chodosu. Do chodovského sboru přišel společně s kolegy v roce 1995. V chodovské jednotce si prošel od funkce hasiče a po získání odborností byl strojníkem a velitelem družstva. Svojí práci odváděl vždy precizně a zodpovědně, do poslední chvíle byl velkým pomocníkem v náročné hasičské službě. Absolvoval spoustu nebezpečných a náročných zásahů. Například zasahoval při velkých povodních ve středních Čechách v roce 2002, Spolana Neratovice a Lužec. Pomáhal také při mnoha společenských i sportovních akcí a za svou vynikající práci byl několikrát oceněn. V pár větách lze jen těžko popsat život dobrého člověka………

 

Tato tragédie zasáhla nás všechny!

Jeho přátelství, veselé a otevřené srdce tak bude chybět nám všem.

Za celý sbor a všechny, kteří ho znali, vzpomínáme!

Čest jeho památce!

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově

V průběhu soboty 18. července jsme navštívili s naší zásahovou cisternou CAS 20 a přívěsným agregátem na lehkou pěnu "Total" první ročník prázdninové akce Military Den v Božičanech. Byla zde k vidění vojenská historická technika, proběhly ukázky z výcviku psů, ukázka skupiny historického šermu a další. Kulturní akci doprovázely i hudební kapely. Samozřejmě, že v parném a slunečném počasí nechybělo ochlazení vodou z hasičské cisterny a také pěna z našeho agregátu, z čehož měly radost hlavně děti. Pořadatelům se akce povedla a děkujeme, že se o nás postarali. Po příjezdu na chodovskou zbrojnici proběhl ještě výcvik juniorských hasičů "práce s proudnicí" a takzvané 3D hašení.

V sobotu 20. června jsme měli napilno, ačkoliv nebyl žádný ostrý výjezd, stejně jsme se nezastavili, od rána jsme vypomáhali se stěhováním druhého stupně Základní školy Komenského, což byla pro všechny velká zabíračka. Všem členům sboru, kteří byli ve svém volnu pomoct s vystěhováním školy, patří velké poděkování. Další sobotní akcí byla oslava Dne dětí ve Staré Chodovské. Jako každý rok jsme přijeli pro děti vyrobit pěnu. Akce byla velmi pěkná a naše pěna měla velký úspěch u dětí, dospělí už tolik radosti neměli.

Za SDH Chodov Ing. Jiří Kiss

Rozloučení se ZŠ Komenského na tomto webu.

V sobotu 13. června dopoledne přivítalo na hasičské zbrojnici Sboru dobrovolných hasičů v Chodově slunečné počasí návštěvníky dne otevřených dveří.  Hasiči představili současnou i historickou techniku a zázemí hasičů na zbrojnici. K představení moderní techniky k nám přijeli hasiči z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s automobilovou plošinou AP 32 Mercedes Benz Econic/ Bumar a cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815-7. Další hasičská jednotka přijela z Hasičského záchranného sboru podniku Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. Tato jednotka přijela ze své stanice na Vřesové s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 a sanitním vozem VW Transporter 4x4.

Páteční slunečné dopoledne 12. června patřilo každoroční akci, kterou pořádalo DDM Bludiště ve spolupráci se střediskem prevence MP Chodov a chodovskými hasiči s názvem "Branný den". Hlavním prvkem byla Detektivní hra, během které museli chodovští žáci 4-5. ročníků odhalit pachatele loupežného přepadení chodovské banky. Všichni dostali k dispozici indicie a rébusy, s jejichž pomocí museli pátrat po pachateli. Nápověda byla rozmístěna po celém městě. Během akce byly připraveny různé stanoviště, které jednotlivé třídy navštívily. Na akci se také podílela PČR s ukázkou služební kynologie. Chodovští hasiči měli na starosti přípravu táboráčku k opečení buřtů a stanoviště střelby ze vzduchové pistole. Na závěr po vyhodnocení hry byla předvedena hasičská technika včetně výroby oblíbené pěny.

Za SDH Chodov Ing. Jiří Kiss

Na první června každý rok připadá oslava mezinárodního dne dětí. Organizují se různé projekty pro děti, ale také ukázky různých organizací. Sbor dobrovolných hasičů Chodov již tradičně připravuje různé ukázky, nebo oblíbené pokládání pěny nejen v Chodově, ale i jiných městech a obcích. Letos jsme na přelomu května a června jeli s hasičskou technikou do Josefova a samozřejmostí byla naše účast v Chodově a Božičanech. V Chodově jsme u DDM připravili pro nejmenší možnost vyřádit se v pěnovém baldachýnu a prohlédnout si hasičskou cisternovou automobilovou stříkačku Tatra. Pěnový polštář jsme vytvořili pomocí přívěsného pěnového agregátu LG 200 u hřiště II. ZŠ. Dětem se mizení a znovu objevování v pěně líbilo. Stejný efekt mělo položení pěny v rámci oslav dne dětí v Božičanech následující den.

Po chodovské soutěži vyrazilo družstvo žen a mužů na další sportovní klání do Útviny. Zde ženy obsadily 3. místo a v průběžném pořadí se dělí o první příčku s Otročínem. Muži obsadili 4. místo a v průběžném pořadí se drží na 2. místě.
Mládežnická družstva byla vytíženější a absolvovala závod v Útvině, kde mladších obsadili 2. místo a starších 9. místo. O týden později pak soutěžili ve Skalné, kde mladší brali body za 4. a starší za 5. místo. V průběžném pořadí si mladší hlídají druhou příčku.

Od  15. do 17. května, proběhlo na Březové okresní kolo hry Plamen.  Družstva mladších a starších žáků soutěžila v disciplíně závod požárnické všestrannosti, štafeta dvojic, štafeta 4x60 metrů, požární útok. Družstvo starších žáků soutěžilo ještě v disciplíně štafeta CTIF a útok CTIF.

Družstvu mladších se bez jediného zaváhání podařilo vyhrát všechny 
disciplíny a vybojovat si tak postup na krajské kolo, které se uskuteční 7. 
června v Sokolově. Starší žáci měli větší konkurenci a tak se museli o svůj postup na krajské 
kolo pořádně poprat. Nakonec postoupili z 3. místa.