Se začátkem školního roku se opět rozběhl kolotoč tréninků a soutěží mladých hasičů. Za slunečného počasí se trénuje a soutěží v disciplínách jako je štafeta dvojic, štafety 4x60 metrů, štafeta CTIF, požární útok CTIF a požární útok. Ke konci léta se opět mládežníci připravují na závod požárnické všestrannosti takzvaný „braňák“. V určené dny v týdnu se pod vedením vedoucích schází družstvo mladých hasičů na hasičské zbrojnici, aby si zopakovali a někteří nováčkové naučili všechny prvky této disciplíny. Závod požárnické všestrannosti je umístěn do terénu a v průběhu běhu na stanovené trati se plní různé úkoly na šesti stanovištích. Délka tratě je u mladší kategorie (od 6 do 11 let) 2 kilometry a u kategorie starší žáci (od 11 do 15 let) je délka tratě 3 kilometry. Hlídka o 5 členech musí absolvovat trať a plnit úkoly na stanovištích.

Tak opět i letos proběhl od 22. července do 31. července v Opočně u rybníku Broumar letní tábor pro děti. Za ne právě slunečného počasí všichni účastníci prožili sportovně hasičský tábor, který vedoucí naplánovali jako populárně naučný hasičský kemp. I když počasí většinu doby moc nepřálo, proběhlo několik sportovně-kulturních výletů. Všichni si prošli různě náročné trasy adrenalinového lanového centra v Hradci Králové, podívali se na novou hasičskou stanici v Rychnově nad Kněžnou, navštívili vybrané filmy v multikině CineStar v Hradci Králové a také se projeli na motokárové trati v Rychnově nad Kněžnou.

V neděli 17. dubna stále za krásného počasí, proběhl na atletickém stadionu ŠAK v Chodově VII. ročník pohárové soutěže mladých hasičů „O putovní pohár starosty města“.  Tato soutěž byla letošní první započítaná do krajské ligy mládeže 2011. Naše družstvo značně omlazené novým kádrem, chtělo na domácích závodech ukázat, co se v zimní přípravě naučili. Za podpory domácího publika dosáhli ve dvou disciplínách těchto výsledků. Ve štafetě 400m CTIF se podařilo dosáhnout času 87,58 vteřin a umístit se druhém místě.

V královské disciplíně požární útok, se našim již tak dobře nedařilo. Drobné nedostatky chodovské družstvo odsunuly na nepopulární čtvrté místo s lepším časem 39,32 vteřin.

Přesto celkovým součtem se ve výsledném pořadí prvního kola krajské ligy a pohárové soutěže mladých hasičů „O putovní pohár starosty města“ umístilo chodovské družstvo starších žáků na druhém místě.

V loňském roce byla přestávka v pořádání letní aktivity pro oddíl hasičské mládeže. Letos byl zorganizován sedmnáctidenní letní tábor pro děti, opět v krásném prostředí města Opočna v kempu Broumar. Děti zažily spoustu dobrodružství při výletech, které hlavní vedoucí naplánoval na každý druhý den pobytu. Zajímavostí byla například návštěva pevností Hanička, Dobrošov, Josefov včetně muzea lokomotiv. Dále také šestnáctikilometrový výšlap na rozhlednu Osičina, návštěva ZOO parku ve Dvoře Králové nad Labem s projížďkou místním Safari busem.

V neděli dne 10. května se konalo první kolo Karlovarské ligy mladých hasičů v disciplínách podle pravidel hry Plamen v Útvině. Na těchto závodech startovaly disciplíny štafeta požárních dvojic a požární útok. Po ukončení celého sportovního dne bylo na řadě vyhlášení výsledků, kde celkovým součtem pořadí se družstvo Chodova umístilo na krásném 9. místě. Byly to naše první závody, a jelikož máme v družstvu nováčky, kteří ještě neznají požární sport tak dokonale, je stále co zlepšovat. Toto umístění bylo nakonec nad rámec očekávání. Další závody mladých hasičů se budou konat na domácí půdě a to dne 21. června 2009 v areálu sportoviště ŠAK.

Trochu opožděně, přesto přináším článek o letní aktivitě mládeže. Letošní letní tábor hasičské mládeže proběhl od 18. července do 3. srpna ve městě Opočno v Královehradeckém kraji. Tábora se zúčastnilo 14 dětí a přiměřený počet dospělých. Hlavní vedoucí tábora Standa pro nás přichystal program na celou dobu tábora s heslem „Adrenalin kam se podíváš“. Každý druhý den byl situován v táboře s možností sportu, koupání a dalších aktivit.