V sobotu 12. října se v Chodově uskutečnilo 1. kolo hry „Plamen“ pro ročník 2014 – závod hasičské všestrannosti. Je to běh na 2,5 až 4 km trati (dle kategorie) se šesti stanovišti, na kterých se plní jednotlivé úkoly (střelba ze vzduchové pistole, vázání uzlů, určování hasebních prostředků a technických prostředků PO, určování azimutu a orientace mapy, základy první pomoci a ručkování na laně).

Za SDH Chodov startovalo družstvo mladších a dorostu. V obou kategoriích se podařilo vybojovat cenné 1. místo. V kategorii starších pak v rámci hostování v dresu Sokolova startoval chodovský Patrik Prokop a Robin Szabó, kteří pomohli vybojovat též 1. místo.

Text: Martina Svobodová

Foto: archiv Martina Svobodová

29. září se na Březové uskutečnilo závěrečné kolo Karlovarské ligy mládeže. Chodov měl své zastoupení v kategorii mladších i starších žáků. Soutěžilo se ve štafetě 4x60m a požárním útoku. Mladší žáci ve velké konkurenci zvítězili ve štafetě a v požárním útoku obsadili 3. místo, což v celkovém hodnocení soutěže překvapivě stačilo na 1. místo. Družstvo starších obsadilo ve štafetě 3. místo a 2. místo v požárním útoku, což v celkovém hodnocení soutěže znamenalo 2. místo.

V závěru bylo vyhlášeno i konečné pořadí Karlovarské ligy, ve kterém se podařilo mladším i starším žákům vybojovat pěkné 2. místo.

Text: Martina Svobodová

Foto: archiv Martina Svobodová

Sokolov

19. května vyrazilo družstvo mladších i starších žáků na další závod zařazený do Karlovarské ligy mládeže. Soutěžilo se v běhu na 60m s překážkami a v požárním útoku. Mladší zaslouženě vyhráli a odvezli si tak svůj první letošní pohár. Starší žáci opět kralovali v požárním útoku, ale v celkovém součtu to stačilo na pouhé 5. místo. V soutěži jednotlivců se Nikol Oravové podařilo vybojovat pěkné 2. místo.

 

Okresní kolo hry „Plamen“

24. – 26. května se konalo na Březové okresní kolo hry Plamen, které se zúčastnilo družstvo mladších i starších. Starší měřili síly ve všech disciplínách (štafeta dvojic, štafeta 4x60m, štafeta CTIF, útok CTIF, požární útok a dále si započítávali body z podzimního branného běhu). V celkovém součtu obsadili 2. místo a zajistili si tak postup na Krajské kolo.

Mladší soutěžili ve štafetě dvojic, štafetě 4x60m a v požárním útoku. V těchto disciplínách obsadili 2x 1. místo a jednou místo 2. Po celkovém součtu bodů, včetně podzimního branného běhu obsadili pěkné 2. místo.

 

Za SDH Chodov: Martina Svobodová

Se začátkem školního roku se opět rozběhl kolotoč tréninků a soutěží mladých hasičů. Za slunečného počasí se trénuje a soutěží v disciplínách jako je štafeta dvojic, štafety 4x60 metrů, štafeta CTIF, požární útok CTIF a požární útok. Ke konci léta se opět mládežníci připravují na závod požárnické všestrannosti takzvaný „braňák“. V určené dny v týdnu se pod vedením vedoucích schází družstvo mladých hasičů na hasičské zbrojnici, aby si zopakovali a někteří nováčkové naučili všechny prvky této disciplíny. Závod požárnické všestrannosti je umístěn do terénu a v průběhu běhu na stanovené trati se plní různé úkoly na šesti stanovištích. Délka tratě je u mladší kategorie (od 6 do 11 let) 2 kilometry a u kategorie starší žáci (od 11 do 15 let) je délka tratě 3 kilometry. Hlídka o 5 členech musí absolvovat trať a plnit úkoly na stanovištích.

Tak opět i letos proběhl od 22. července do 31. července v Opočně u rybníku Broumar letní tábor pro děti. Za ne právě slunečného počasí všichni účastníci prožili sportovně hasičský tábor, který vedoucí naplánovali jako populárně naučný hasičský kemp. I když počasí většinu doby moc nepřálo, proběhlo několik sportovně-kulturních výletů. Všichni si prošli různě náročné trasy adrenalinového lanového centra v Hradci Králové, podívali se na novou hasičskou stanici v Rychnově nad Kněžnou, navštívili vybrané filmy v multikině CineStar v Hradci Králové a také se projeli na motokárové trati v Rychnově nad Kněžnou.

V neděli 17. dubna stále za krásného počasí, proběhl na atletickém stadionu ŠAK v Chodově VII. ročník pohárové soutěže mladých hasičů „O putovní pohár starosty města“.  Tato soutěž byla letošní první započítaná do krajské ligy mládeže 2011. Naše družstvo značně omlazené novým kádrem, chtělo na domácích závodech ukázat, co se v zimní přípravě naučili. Za podpory domácího publika dosáhli ve dvou disciplínách těchto výsledků. Ve štafetě 400m CTIF se podařilo dosáhnout času 87,58 vteřin a umístit se druhém místě.

V královské disciplíně požární útok, se našim již tak dobře nedařilo. Drobné nedostatky chodovské družstvo odsunuly na nepopulární čtvrté místo s lepším časem 39,32 vteřin.

Přesto celkovým součtem se ve výsledném pořadí prvního kola krajské ligy a pohárové soutěže mladých hasičů „O putovní pohár starosty města“ umístilo chodovské družstvo starších žáků na druhém místě.