V pondělí proběhlo opět jedno speciální odpoledne ve vychovávání nových adeptů z řad dorostenců pro práci v zásahové jednotce. Nejprve proběhlo teoretické školení s využitím videozáznamů z některých zásahů chodovské jednotky. Poté následovala praktická příprava před garážemi na téma taktické a technické postupy při vyprošťování osob z havarovaného vozidla. Důraz byl kladen především na bezpečnost práce a bezpečné ustrojení při tomto druhu zásahu. Všichni si vyzkoušeli práci s hydraulickým vyprošťovacím zařízením. Velitel jednotky na konci výcviku vyhodnotil odpoledne tak, že to byla s nimi „fuška“ a je potřeba s dorostenci stále pracovat. Dorostenci projevili o výcvik opět velký zájem, a proto se bude v rámci přípravy a možného budoucího začlenění do výjezdu, pokračovat v tomto zpestřování pro oddíl dorostu chodovského sboru dobrovolných hasičů.

Do zásahové jednotky může být přijata osoba starší 18 let, která splňuje základní kritéria pro přijetí, kdy tím nejhlavnějším je výborný zdravotní stav, bezúhonnost, dobrá fyzická kondice. Dále platí, že tento rekrut může provádět samostatnou činnost u zásahu až po získání všech potřebných odborných oprávnění.

Od  15. do 17. května, proběhlo na Březové okresní kolo hry Plamen.  Družstva mladších a starších žáků soutěžila v disciplíně závod požárnické všestrannosti, štafeta dvojic, štafeta 4x60 metrů, požární útok. Družstvo starších žáků soutěžilo ještě v disciplíně štafeta CTIF a útok CTIF.

Družstvu mladších se bez jediného zaváhání podařilo vyhrát všechny 
disciplíny a vybojovat si tak postup na krajské kolo, které se uskuteční 7. 
června v Sokolově. Starší žáci měli větší konkurenci a tak se museli o svůj postup na krajské 
kolo pořádně poprat. Nakonec postoupili z 3. místa.

V neděli 12. dubna vyrazilo družstvo mladších žáků na zkoušky odborností. Patnáctka chodovských mladých hasičských kadetů, se pokusila zúročit zimní přípravu a na Březové u Sokolova zasedla před zkušební komisí.

Po hodině zkoušení, se podařilo 14 dětem úspěšně složit zkoušky a získat odznak odbornosti STROJNÍK JUNIOR a jednomu odznak odbornosti PREVENTISTA JUNIOR."

Plnění odznaků odborností je určeno mladým hasičům do 18 let a je součástí vzdělávacího systému mladých hasičů.

Chodovský hasičský sbor si tradičně vychovává nové adepty pro práci v zásahové jednotce. Na začátku to jsou první zkušenosti ve sportovních oddílech mladších a starších žáků. Ti co vydrží až do dorosteneckého věku a projeví zájem vykonávat práci hasiče, tak těm se věnuje zvýšená pozornost z řad zásahové jednotky. V letošním roce se v rámci zpestření přípravy na odborky dorostu bude provádět seznamování, jak teoretické tak i praktické, s prací zásahového hasiče. Co to jsou „odborky“? Odborky  je plnění odznaků odborností, které je určeno mladým hasičům do 18 let a je součástí vzdělávacího systému mladých hasičů. Naše zásahová jednotka provedla první takové instrukčně metodické zaměstnání pro dorost v druhé polovině března.

Už se blíží nový školní rok a u chodovských hasičů začíná nábor kluků i holek do mládežnických družstev. Vstupní věk je od 8 let do 16 let. První informační schůzka s vedoucími je v pátek 29. srpna v 16:30 hodin na hasičské zbrojnici v Chodově. Jedná se o získání základních informací o podmínkách a fungování v hasičském sportovním družstvu ať už mladších žáků, starších žáků nebo dorostenců. Zároveň se jedná o informační schůzku rodičů stávajících členů mládežnických družstev.

V sobotu 19. října vyrazilo družstvo starších žáků na zasloužený výlet. Tentokráte nám přálo počasí a tak jsme hledali něco akčního. Volba nakonec padla na tankodrom v Milovicích a přilehlý přírodní park Mirakulum. V prostoru tankodromu jsme shlédli bojové ukázky klubu vojenské historie, prohlédli si vojenskou techniku a vybavení, prošli si bojovou základnu US Army a ve výcvikovém campu jsme otestovali svou fyzičku na náročných překážkách. Několikrát jsme viděli přistát a vzlétnout vrtulník Robinson R44. Návštěvu tankodromu jsme ukončili jízdou v Hummeru a v obrněném transportéru BVP. Poté jsme se přesunuli do přírodního parku, kde jsme vyzkoušeli všechna houpadla, prolézačky, tobogány a na úplný závěr shlédli představení v přírodním amfiteátru. Další foto na webu zde.

Text a foto: Martina Svobodová

V sobotu 12. října se v Chodově uskutečnilo 1. kolo hry „Plamen“ pro ročník 2014 – závod hasičské všestrannosti. Je to běh na 2,5 až 4 km trati (dle kategorie) se šesti stanovišti, na kterých se plní jednotlivé úkoly (střelba ze vzduchové pistole, vázání uzlů, určování hasebních prostředků a technických prostředků PO, určování azimutu a orientace mapy, základy první pomoci a ručkování na laně).

Za SDH Chodov startovalo družstvo mladších a dorostu. V obou kategoriích se podařilo vybojovat cenné 1. místo. V kategorii starších pak v rámci hostování v dresu Sokolova startoval chodovský Patrik Prokop a Robin Szabó, kteří pomohli vybojovat též 1. místo.

Text: Martina Svobodová

Foto: archiv Martina Svobodová

29. září se na Březové uskutečnilo závěrečné kolo Karlovarské ligy mládeže. Chodov měl své zastoupení v kategorii mladších i starších žáků. Soutěžilo se ve štafetě 4x60m a požárním útoku. Mladší žáci ve velké konkurenci zvítězili ve štafetě a v požárním útoku obsadili 3. místo, což v celkovém hodnocení soutěže překvapivě stačilo na 1. místo. Družstvo starších obsadilo ve štafetě 3. místo a 2. místo v požárním útoku, což v celkovém hodnocení soutěže znamenalo 2. místo.

V závěru bylo vyhlášeno i konečné pořadí Karlovarské ligy, ve kterém se podařilo mladším i starším žákům vybojovat pěkné 2. místo.

Text: Martina Svobodová

Foto: archiv Martina Svobodová

Sokolov

19. května vyrazilo družstvo mladších i starších žáků na další závod zařazený do Karlovarské ligy mládeže. Soutěžilo se v běhu na 60m s překážkami a v požárním útoku. Mladší zaslouženě vyhráli a odvezli si tak svůj první letošní pohár. Starší žáci opět kralovali v požárním útoku, ale v celkovém součtu to stačilo na pouhé 5. místo. V soutěži jednotlivců se Nikol Oravové podařilo vybojovat pěkné 2. místo.

 

Okresní kolo hry „Plamen“

24. – 26. května se konalo na Březové okresní kolo hry Plamen, které se zúčastnilo družstvo mladších i starších. Starší měřili síly ve všech disciplínách (štafeta dvojic, štafeta 4x60m, štafeta CTIF, útok CTIF, požární útok a dále si započítávali body z podzimního branného běhu). V celkovém součtu obsadili 2. místo a zajistili si tak postup na Krajské kolo.

Mladší soutěžili ve štafetě dvojic, štafetě 4x60m a v požárním útoku. V těchto disciplínách obsadili 2x 1. místo a jednou místo 2. Po celkovém součtu bodů, včetně podzimního branného běhu obsadili pěkné 2. místo.

 

Za SDH Chodov: Martina Svobodová

Se začátkem školního roku se opět rozběhl kolotoč tréninků a soutěží mladých hasičů. Za slunečného počasí se trénuje a soutěží v disciplínách jako je štafeta dvojic, štafety 4x60 metrů, štafeta CTIF, požární útok CTIF a požární útok. Ke konci léta se opět mládežníci připravují na závod požárnické všestrannosti takzvaný „braňák“. V určené dny v týdnu se pod vedením vedoucích schází družstvo mladých hasičů na hasičské zbrojnici, aby si zopakovali a někteří nováčkové naučili všechny prvky této disciplíny. Závod požárnické všestrannosti je umístěn do terénu a v průběhu běhu na stanovené trati se plní různé úkoly na šesti stanovištích. Délka tratě je u mladší kategorie (od 6 do 11 let) 2 kilometry a u kategorie starší žáci (od 11 do 15 let) je délka tratě 3 kilometry. Hlídka o 5 členech musí absolvovat trať a plnit úkoly na stanovištích.

Tak opět i letos proběhl od 22. července do 31. července v Opočně u rybníku Broumar letní tábor pro děti. Za ne právě slunečného počasí všichni účastníci prožili sportovně hasičský tábor, který vedoucí naplánovali jako populárně naučný hasičský kemp. I když počasí většinu doby moc nepřálo, proběhlo několik sportovně-kulturních výletů. Všichni si prošli různě náročné trasy adrenalinového lanového centra v Hradci Králové, podívali se na novou hasičskou stanici v Rychnově nad Kněžnou, navštívili vybrané filmy v multikině CineStar v Hradci Králové a také se projeli na motokárové trati v Rychnově nad Kněžnou.