V úterý 22. srpna vyhlásilo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu do ulice Komenského vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 v čase 13:33 hodin. Po příjezdu na místo zásahu, kterým je budova městského úřadu a kde nás již očekává hlídka městské policie starosta města společně s tajemnicí úřadu, zjišťujeme rozsah události. Došlo zde k havárii vodovodního potrubí mimo objekt úřadu, kdy voda dostává skrz zdivo do budovy a zaplavuje místnosti v podzemním podlaží. Dále voda zaplavila místnost s rozvodnou skříní elektrické energie.

 

Po dohodě velitele zásahu se správcem sítí a tajemnicí úřadu byl objekt odpojen od elektrické energie. Na rozhodnutí velitele zásahu byla zpřístupněna výtahová šachta, do které bylo umístěno elektrické ponorné čerpadlo. Na místo se dostavili pracovníci vodohospodářské společnosti, kterým se podařilo zastavit přípojku vody do budovy. V průběhu zásahu jednotek hasičů, začali s opravou havarijního stavu. Bylo nutné uzavřít vodu v oblasti Bezručovi ulice. Velitel zásahu si na místo zásahu vyžádal na operačním středisku vyslání speciálního prostředku a to průmyslový vysavač k odstraňování vody v místnostech. Na místo je vyslána jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov s technickým automobilem TA-L1N. Po dojezdu jednotky Sokolov byl nasazen průmyslový vysavač na určeném místě.

Velitel zásahu vyhodnotil, že jeho kapacita je nedostatečná a proto si na operačním středisku vyžádal vyslání dalšího tohoto technického prostředku. Krajské operační a informační středisko HZS vysílá na místo jednotku HZS ze stanice Karlovy Vary s technickým automobilem TA-L1CH s dalším průmyslovým vysavačem. Na příkaz velitele zásahu všechny jednotky následně prováděli postupné vysávání jednotlivých místností a čerpání výtahové šachty.

Po odsátí větší části uniklé vody byla jednotka ze stanice Sokolov velitelem zásahu odeslána zpět na základnu. Po dohodě velitele zásahu a velitele družstva stanice Karlovy Vary byl na místě ponechán výkonnější průmyslový vysavač a jednotka HZS ze stanice Karlovy Vary byla odeslána zpět na základnu. Dokončení zásahu na místě události provedla naše jednotka a následně velitel zásahu předal místo zásahu starostovi města.