V neděli 15. října vyhlásilo Krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice Boženy Němcové vyjíždíme v 17:48 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20. Na místě zásahu zjišťujeme průzkumem, že dochází k úniku benzínu z netěsného palivového potrubí osobního automobilu. Bylo provedeno protipožární jištění, zachycení úniku benzínu do nádoby a zasypání sorbentem. Po příjezdu odtahové služby a odtahu vozidla byl proveden úklid komunikace od zbytků kapalných uhlovodíků.