V sobotu 28. října, krátce před patnáctou hodinou vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 k technické pomoci. K úniku provozních hmot a maziv z osobního automobilu v Tatrovicích nás vyslalo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v době vydané výstrahy na extrémní počasí. Po příjezdu na místo události zjišťujeme, že došlo k úniku oleje z osobního vozidla na šotolinové cestě. Na místě nás očekávala hlídka Policie ČR a porouchané vozidlo se již na místě nenacházelo. Únik kapalných uhlovodíků byl zasypán sypkým sorbentem.