Hasiči zasahovali na stovkách míst, odstraňovali nejen popadané stromy. V neděli 29. října již od ranních hodin zasáhla celé území Karlovarského kraje vlna silného větru dvou po sobě jdoucích orkánů. Vítr dosahoval v nárazech rychlosti až 40 metrů za sekundu. Silný vítr způsobil velké množství událostí, které hasiči od ranních hodin řešili. Ještě v v noci nad nedělním ránem, začali jednotky hasičů vyjíždět podle pokynů operačního střediska v Karlových Varech. S rozedněním začal dle předpovědi velmi silný vítr, který nejčastěji způsobil padání stromů na silnici, ale také na objekty či motorová i železniční vozidla. V řadě případů spadlé stromy poškodily elektrické vedení, bez proudu byla od rána řada domácností v kraji. Ještě v úterý je v několika obcích kraje řešena náhradní dodávka elektrické energie a to především z nouzových zdrojů hasičů. Hasiči řešili i množství případů, kdy vítr poškodil střechy domů.

Naše chodovská jednotka vyjížděla k mnoha případům vyvrácených nebo popadaných stromů, poškozených střech domů, kdy nevážnější byl případ v ulici ČSA, ale také záchrany osob z výtahů po výpadku elektrické energie. Naše zásahová jednotka zasahovala nejen v katastru města Chodov, ale například na dálnici D6 a na mnoha dalších místech. Při každém zásahu jsme spolupracovali například s vedením města, správci a majiteli pozemků a budov, servisními organizacemi, městskou policií, policií ČR, s dalšími jednotkami hasičů a s operačním střediskem HZS.

U nejvážnějšího zásahu v souvislosti s vichřicí, kdy došlo vlivem silného poryvu větru k odtržení střechy skoro na celé ploše v ulici ČSA, zasahovala naše jednotka společně s profesionální jednotkou HZS ze stanice Sokolov a z HZS stanice CHZ Sokolov. Naštěstí vlivem pádu rozměrných kusů plechové střechy nebyl nikdo zraněn. Přilehlá silnice s chodníky byla po celou dobu zásahu uzavřena z důvodu bezpečnosti obyvatel. Přesto se našli jedinci jak z řad chodců, tak i motoristů, kteří se vystavovali ohrožení života a zdraví, a vstupovali nebo vjížděli do vyhrazeného prostoru. A to i s dětmi. Bylo to velké riskování vstupovat za bezpečnostní pásky. Obyvatelé dotčeného domu byli informováni přímo starostou města, který se skupinou hasičů specialistů procházel celý dům. Řešení náhradního zastřešení domu už musí po skončení vichřice řešit majitelé domu.

Velkým problém během vichřice byly výpadky elektřiny a telefonního spojení na téměř celém území kraje. Hasiči po celou dobu komunikovali se zdravotnickými zařízeními, některé z nich museli využít náhradní zdroje energie, hasiči pak poskytli náhradní zdroj jednomu z telefonních operátorů k zajištění provozu mobilního signálu. Nedostupnost spojení komplikovala komunikaci se zasahujícími jednotkami a také obyvatelům kraje ztěžovala možnost dovolání se pomoci. V případech výpadku mobilního signálu je dobré využívat dostupné pevné linky či volat na tísňovou linku 112, která umožňuje spojení i přes jiného operátora, než který provozuje daný telefon. Při výpadku sítě jednoho operátora je tak možnost zavolání přes dostupného jiného operátora. To umí pouze tísňové volání na linku 112. Během neděle odbavilo operační středisko 2993 hovorů a to jak na tísňových linkách 112 a 150, tak na telefonech s jednotkami hasičů, představiteli obcí či zástupci dalších zasahujících složek a organizací, například s energetiky či vodohospodáři.

Článek sestaven na základě informací od zásahové jednotky Chodov a také informací od HZS Karlovarského kraje.