Ve středu 24. ledna vyjíždíme na příkaz krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na únik ropného produktu na pozemní komunikaci do karlovarské městské části Doubí. Určenou technikou, kterou vyjíždíme v čase, je cisternová automobilová stříkačka CAS 20/3400/210-S2T T815 TERRNo1. Byť byl všední den a skoro poledne, byl na silnicích hustý dopravní provoz, především od dálnice D6 směrem na Plzeň a od obchodní zóny Globus. Naše činnost likvidace následků úniku ropného produktu začala právě u kruhové křižovatky u Globusu. Provádíme odklízení na místech s nejhorším zasažením vozovky. Komplikací byl již zmíněný hustý dopravní provoz, kdy jsme museli usměrňovat vozidla z pěti směrů, tak aby byl zabezpečen bezpečný pohyb hasičů v místě zásahu a také aby nedošlo k žádné dopravní nehodě. Náš velitel si prostřednictvím operačního střediska povolal na místo Policii ČR. Na místo se dostavila hlídka dopravní policie z oddělení Skupiny dopravního dohledu. Na místo se také dostavuje pracovník společnosti, která má na starosti údržbu části dálnice D6 a také silnice I/20. Ten nás informuje o celém rozsahu úniku a také o přijatých opatřeních. Dále se přesouváme do Doubí, kde provádí zásah jednotka profesionálních hasičů z Karlových varů. Po splnění všech úkolů stanovených velitelem zásahu se vracíme zpět na základnu.