Všechny složky integrovaného záchranného systému spolupracují v mnoha rovinách záchrany nebo pomoci osobám v nouzi. V poslední době je to další kvalitativní stupeň této pomoci a to formou využití nejbližší dostupnosti automatického externího defibrilátoru nebo jakékoli složky IZS při pomoci při ohrožení zdraví nebo života. Zdravotnická záchranná služba využívá možnosti krátké dojezdové doby hasičských jednotek, pokud zasahuje u jiné události a dojezd na místo zásahu je zdlouhavý. Takovou možnost využila ZZS při události v sobotu 27. ledna, kdy požádala o spolupráci operační a informační středisko integrovaného záchranného systému, které následně vyhlásilo poplach nerychleji dostupné jednotce. K zásahu poskytnutí první pomoci do příjezdu posádky ZZS na parkoviště hnědouhelné společnosti ve Vintířově, jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T T815 TERRNo1 v čase 17:51 hodin. Během jízdy hasičského vozidla k místu události, velitel rozděluje úkoly dle specializace pro tento druh zásahu. Operační středisko hasičů dostává od ZZS informaci, že se situace změnila a dle propočtů bude na místě rychleji posádka sanitního vozidla. Naše jednotka je proto odvolána zpět na základnu.