V sobotu 24. února byl krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlášen poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů. K události v ulici Bezručova, kde uniknuly provozní kapaliny z osobního automobilu, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 14:50 hodin. Po příjezdu na místo provádíme průzkum, protipožární opatření, posyp uniknuté látky určeným sorbčním prostředkem. Následně je proveden úklid použitého sorbentu, který absorboval kapalný uhlovodík.