V pátek 2. března vyhlásilo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice Poděbradova jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20  T815 TERRNo1 v čase 12:47 hodin. Po příjezdu na místo provádíme posyp olejové skvrny určeným sorbentem a konečný úklid zasažené části silnice.