V sobotu 3. března vyhlásilo krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, čerpání vody. K zásahu do ulice Staroměstská jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20  T815 TERRNo1 v čase 09:09 hodin. Po příjezdu na místo provádíme průzkum sklepních prostor městské knihovny, kde došlo k zatopení vodou do výše jednoho metru. Jsou nasazena kalová čerpadla k odčerpávání vody, která zaplavila také vybavení knihovny umístněné ve sklepě. Velitel zásah požádal operační středisko o vyslání další jednotky na místo události. Krajské operační a informační středisko vyslalo na místo události jednotku hasičů z Vintířova.

Během zásahu se na místo dostavil také starosta města, který spolupracoval s velitelem na dalším řešení. Po odčerpání vody bylo jištěno, že došlo k technické závadě na zařízení budovy a tím k zatopení sklepa. Starosta města, po zjištění že nebude možná oprava zařízení budovy městské knihovny, zakoupil ještě ten samý den zařízení nové. Zároveň požádal Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje o zapůjčení několika vysoušečů pro město Chodov. Zásah byl celkově ukončen v neděli 4. března.