Ve středu 10. října, v době kdy jsme ukončovali činnost při technickém zásahu úklidu ropné látky v ulici Dukelských hrdinů, je nám Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje nařízen přesun k další události. Přesouváme se na udanou adresu nového místa další události v ulici Tovární. Po příjezdu, kde nás očekává hlídka městské policie, provádíme průzkum místa zásahu. Hasiči provedli průzkum místa zásahu, kdy převzali informace od strážníků městské policie a společně prováděli další průzkum, kde bylo nalezeno větší množství nebezpečného odpadu zdravotnického charakteru. Místo zásahu bylo zajištěno vytýčením vyhrazeného prostoru proti vstupu nepovolaných osob. Velitel zásahu přijímá příslušná opatření, na místo se dostavuje hlídka Policie ČR a starosta města.

Provádíme sběr nebezpečného odpadu do stanovených nádob a další průzkum v širším okolí místa nálezu. Po sběru všeho materiálu je místo nálezu dekontaminováno pomocí prostředku Chloramin T s následným oplachem vysokotlakou vodou. Nádoby, do kterých byl proveden sběr, jsou odvezeny a budou likvidovány tak jak stanový zákon o chemických látkách a zákon o odpadech. Místo zásahu bylo na závěr zásahu znovu zkontrolováno, bylo konstatováno, že bezprostřední nebezpečí již žádné nehrozí a velitel zásahu nařídil odjezd na základnu. Další šetření bude probíhat v kompetencích Policie ČR a městského úřadu dle platné legislativy ke zjištění původce a způsobu pochybení.

Žádáme občany města, pokud by v uvedené lokalitě ulice Tovární nalezli jakýkoliv zdravotnický materiál, aby okamžitě informovali strážníky městské policie Chodov.

Video ze zásahu zde.