Ve středu 7. listopadu, v době kdy zasahujeme u události na silnici za Vřesovou směrem na Tatrovice, naší jednotce  vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v čase 20:16 hodin poplach na jinou událost, v té chvíli mající závažnější znaky možného ohrožení osob. Okamžitě nakládáme všechno technické vybavení zpět do zásahového vozidla a vyjíždíme k technické pomoci, úniku neznámé látky v ulici Osadní v Chodově. Operační a informační středisko integrovaného záchranného systému zároveň na místo vysílá jednotku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z centrální hasičské stanice Sokolov, jednotku Sboru dobrovolných hasičů Vintířov, ale také si vyžádá spolupráci Policie ČR a Městské policie.

Po našem příjezdu na místo zásahu provádíme prvotní průzkum a vytěžování oznamovatelky. Ta uvedla, že v bytě je zápach neznámého původu. Velitel zásahu vysílá do bytu průzkumnou skupinu. Další zjišťováním informací v místě zásahu, které následně potvrzuje průzkumná skupina, je zjištěno, že v panelovém domě byla v jednou z bytů prováděna deratizace odbornou firmou. Na místo se dostavují další povolané jednotky hasičů, velení zásah si přebírá velitel profesionální jednotky. Je prováděn průzkum všech bytů nad deratizovaným bytem. Následně je provedena přetlaková ventilace pomocí hasičského přenosného ventilátoru k odstranění zápachu po deratizaci.

Chodovská jednotka, se po ukončení tohoto zásahu vrací zpět k dopravní nehodě za Vřesovou.