V pátek 4. ledna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach několika jednotkám hasičů na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu pádu části budovy v Novém Sedle vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 a velitelským automobilem VEA Škoda Octavia v čase 10:21 hodin. Po příjezdu na místo, je prováděn průzkum místa zásahu kde došlo ke zřícení části domu při probíhající rekonstrukci. Prvotním a základním úkolem hasičů bylo vyloučit riziko zranění osob v závalu, i když informace byly, že se pod sutinami nikdo nenachází. Na místo tak hasiči povolali kynology se speciálně vycvičenými psi pro vyhledávání osob v sutinách. První pes průzkumem celého prostoru neoznačil žádné místo, sutiny prohledala další přivolaná skupina, ani další pes neoznačil žádné místo, kde by mohla být zavalená osoba.

Zároveň byl na místo povolána speciální technika ze záchranného útvaru ve Zbirohu včetně sacího bagru pro odstranění všech sutin. Budovu prohlédl přivolaný statik, který označil další nebezpečná místa a zároveň zakázal vstup do budovy. Hasiči tak provedli stabilizaci části budovy s použitím výdřevy. Teprve poté bylo možné začít s odstraněním sutin.

Na místě zasahovali jednotky a specialisté:

HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov

HZS Karlovarského kraje stanice Chemické závody

HZS Karlovarského kraje stanice Karlovy Vary

HZS Karlovarského kraje stanice Cheb

HZS Karlovarského kraje krajské ředitelství

HZS Karlovarského kraje územní odbor Sokolov

HZS ČR Záchranný útvar Zbiroh

Svaz záchranných brigád kynologů ČR

JSDH Chodov

JSDH Vintířov

JSDH Loket

JSDH Březová (SO)