Ve čtvrtek 14. března, v době kdy končíme zásah v ulici Boženy Němcové, nás Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje odesílá k dalšímu technickému zásahu v Chodově. K zásahu v ulici Tovární přejíždíme v čase 14:23 hodin. Po příjezdu na místo je potvrzena informace, že došlo k uvolnění plechové části střechy jednoho z domů a hrozí nebezpečí, že spadne na přilehlý chodník. Pomocí technických prostředků a to především motorové rozbrušovací pily provádíme odstranění uvolněného plechu.