V sobotu 16. března vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. Na tísňovou linku bylo nahlášeno, že dochází k výraznému zatékání dešťové vody na budově mateřské školy v ulici U Koupaliště. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 09:55 hodin. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu je zjištěno, že došlo k ucpání střešní vpusti na dvou pavilonech, kde se díky silnému dešti vytvořily velké vodní laguny.