V sobotu 13. dubna vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Revoluční vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 11:16 hodin. Po příjezdu na místo provádíme násilné otevření vnitřních dveří v bytě, kde se nacházelo malé dítě. To bylo v pořádku předáno matce.