Ve středu 29. května vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému. K zásahu zajištění místa pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 17:47 hodin.  Po příjezdu na místo provádí jednotka zajištění místa pro přistání vrtulníku LZS vykázáním všech osob v areálu do bezpečné vzdálenosti, odstranění plastových popelnic, odstranění sportovního nářadí a kontrolu plochy pro přistání zda se v travním porostu nenachází předměty, které by mohli být při přistávání vrtulníku nebezpečné jak pro vrtulník, tak i pro osoby na zemi. Po přistání záchranného vrtulníku s volacím znakem Kryštof 07 pomáháme s naložením zraněné osoby na palubu.

Vrtulník letecké záchranné služby W-3A Sokol s volacím znakem Kryštof 07, imatrikulační značkou 0716, ze stavu Odboru letecké záchranné služby a urgentní medicíny Armády ČR Plzeň- Líně.

Fotografie: JSDH Chodov a pilot vrtulníku pan Ivan Žák. Děkujeme panu Žákovi za možnost uveřejnění fotografie.