V neděli 9. června vyhlašuje Krajské operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů, nebezpečně nakloněný sloup elektrického vedení. K zásahu v ulici Nejdecká vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 18:06 hodin. Po příjezdu na místo je průzkumem a další spoluprací složek zjištěno, že se nejedná o sloup elektrického vedení, ale o telefonní sloup. Přes operační středisko je informována telefonní společnost. Na místo je vyžádána výšková technika naší jednotky a po dohodě s majitelem telefonního vedení je sloup odstraněn.