V úterý 11. června vyhlašuje Krajské operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce dopoledne ještě jednou. K zásahu odstranění úniku ropných látek na pozemní komunikaci v ulici Dukelských Hrdinů vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:30 hodin. Po příjezdu na místo je uniklá látka odstraněná sorbčním prostředkem. Po odstranění použitého sorbentu jsme informování operačním střediskem o dalším úniku provozních látek z osobního vozidla v ulici Vančurova. Po příjezdu na místo zjišťujeme, že došlo k úniku brzdové kapaliny. Po odstranění úniku se vracíme na základnu.