V sobotu 3. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach hasičským jednotkám určeným dle požárního poplachového plánu a předurčeným se speciální technikou na technickou pomoc, spolupráci složek integrovaného záchranného systému. Policie ČR požádala o spolupráci při pátrání po pohřešované osobě v terénu v katastru obce Staré Sedlo. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:06 hodin. Po příjezdu na shromaždiště techniky dostáváme úkoly a speciální technické vybavení pro tento druh zásahu a jsme zařazeni do konkrétní rojnice. Společné rojnice hasičů a policistů dostávají přiděleny konkrétní prostory k pátrání. Po nalezení osoby se vracíme před pátou hodinou odpolední zpět na základnu.