Ve středu 28. srpna večer vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, spolupráci složek integrovaného záchranného systému. K zásahu do ulice Husova, vyjíždíme k zajištění místa pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby, v čase 19:04 hodin. Po příjezdu na atletické hřiště provádíme vykázání všech osob z plochy, odstranění přenosných fotbalových branek a kontrolu prostoru, zda se v místě nenachází drobné předměty, které by mohli ohrozit vrtulník nebo osoby na zemi. Při přiblížení vrtulníku LZS navádí určený hasič, v letecké terminologii „marshaller helicopters“, vrtulník na předem určené místo. Vrtulník přistává a posádka přebírá od zdravotnických záchranářů pozemní záchranné služby zraněnou osobu do své péče. Po naložení zraněné osoby na palubu, odlétá vrtulník na emergency vyššího typu.

Kopírování textu a fotografií je bez souhlasu autora zakázáno.