Ve středu 1. ledna 2020 vyhlásilo v 19:43 hodin Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice 1. máje, jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA. Po příjezdu na místo provádíme za asistence městské policie nouzové otevření bytu z důvodu vyloučení zdravotního ohrožení uživatele.