V sobotu 11. ledna jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do Horní jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 13:51 hodin. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že došlo k úniku kapalného uhlovodíku na pozemní komunikaci z neznámého vozidla. Na místě spolupracujeme s hlídkou městské policie.