Ve středu 5. února ráno vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění stromu ze silnice mezi Chodovem a Božičany. K zásahu jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 05:09 hodin v době výpadku elektrické energie v celém městě. Po příjezdu na místo jsme provedli zajištění místa zásahu z důvodu silného ranního provozu na komunikaci a odstranění padlého stromu bránícího provozu.