Ve středu 19. února vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, únik ropné látky v ulici Horní. K zásahu jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 12:43 hodin. Na místě zjištěna ropná skvrna na krajnici. Vlivem nepříznivého počasí docházelo ke smývání kapalného uhlovodíku vodou. Na odtékající vodě se vytvářel olejový film. Následně zjištěno u vedle stojícího porouchaného vozidla také smývání ropné látky z povrchu vozidla. Jednotka provedla posyp olejové skvrny a posyp okolí vozidla k zamezení dalšího úniku do odtékající vody pomocí sorbentu Öl-Ex.