V sobotu 7. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, únik ropných produktů na komunikaci v ulici Horní. K zásahu jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 09:24 hodin. Po příjezdu na místo je zjištěna ropná látka na silnici v délce 150 metrů směrem na Nové Sedlo. Proveden posyp určeným sorbentem a následné odstranění z povrchu silnice.