Ve středu 11. března jsme v čase 12:48 hodin vyjeli s velitelským automobilem VEA-L1Z Škoda Octavia na technickou pomoc, monitoring. Prováděli jsme monitorování všech toků v katastru města a to Chodovského, Vintířovského a Tatrovického potoka, ze Staré Chodovské až do Mírové. Kontrola toků byla na základě informací, že v Mírové je na měřícím místě zjištěn po vydatném dešti již II. stupeň povodňové aktivity. Na území města Chodova byly všechny potoky pod hranicí I. SPA tedy v normálu. Informace byla sdělena starostce Mírové, byla informována o měřících bodech, které má Město Chodov k dispozici na svých tocích a jsou veřejně přístupné. Vedení města Chodova bylo samozřejmě standardně o situaci informováno.