V neděli 14. června, kdy celý den vydatně pršelo, byl velitel naší jednotky informován o výskytu neznámé látky na hladině dočišťovací nádrže za ulici U Koupaliště. Velitel společně se starostou města vyjíždí s velitelským automobilem VEA Škoda Octavia na místo ke zjištění situace. Po provedení rychlého základního monitoringu, je potvrzena látka na vodní hladině podobné mazutu v celé délce bezpečnostního přelivu. Je informováno Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, které rozhoduje o dalším postupu a vysílá na místo druhé družstvo jednotky HZS Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 a technickým automobilem Iveco Daily. Operační středisko také na místo vysílá naše družstvo s CAS 20, které ukončilo činnost u dopravní nehody za Vintířovem. Naše jednotka provedla na pokyn velitele průzkum na přítoku do nádrže. Zde žádná neznámá nebezpečná látka nebyla zaznamenána.

V průběhu průzkumu byla průběžně prováděna detekce pomocí GAS Alert Micro Clip s negativním výsledkem. Zápach fenolu zřejmě pocházel z nedalekého odtěžování kalů z ekologické zátěže směrem na Vřesovou. Na místo zásahu se dostavil vyslaný technik a zaměstnanec Sokolovské uhelné. Ten uvedl, že látka na hladině zřejmě není nebezpečná a nejedná se o fenol, ale jde o spláchlé uhelné saze s pylem během přívalového deště. Na místo zásahu se dostavil velitel čety HZS ze stanice Sokolov, který po předání všech informací převzal velení zásahu. Naše jednotka se řídila dále pokyny velitele zásahu.  Událost zůstává do doby potvrzení výsledků laboratorních odběrů z nádrže a místa ČOV pod nádrží, pro systém IZS otevřena.