V úterý 16. června jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 v čase 13:59 hodin na technickou pomoc, odstranění obtížného hmyzu do ulice Vintířovská.