V neděli 21. června jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 TERRNo1 v čase 15:11 hodin na technickou pomoc, únik ropných produktů do ulice Čs. odbojářů.