V neděli 12. července jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 16:25 hodin na technickou pomoc, únik ropných produktů do Vintířova. Při odstraňování olejové látky z komunikace jsme zasahovali s jednotkou hasičů Vintířov.