V pátek 31. července jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 17:30 hodin na technickou pomoc, odstranění sršního hnízda. V zahradní chatce v ulici Karlovarská jsme zlikvidovali nevelké sršní hnízdo s využitím komerčně dostupného spreje na sršně.