V sobotu 8. srpna jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 19:06 hodin na technickou pomoc, únik ropných produktů na pozemní komunikaci do Tatrovic. Již při výjezdu na místo události, máme informaci od operačního střediska, že naftová skvrna je v rozsahu více metrů. Po našem příjezdu na místo a potvrzení informací, že naftová skvrna začíná nad Tatrovicemi, vede na Vřesovou a pokračuje na Chodov, je vyžádána spolupráce správce komunikace, a to společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje a je vyžádána další jednotka hasičů jako posila.

Operační středisko vysílá na místo události jednotku SDH Vintířov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Scania a vyžádalo spolupráci správce komunikace. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje dostává další informaci z Telefonního centra tísňového volání o další naftové skvrně od Chodova směrem na Loučky, vysílá na místo také jednotku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania a velitelským automobilem VEA Toyota Hilux. Na základnu jsme se vrátili krátce před 21. hodinou.