V neděli 16. srpna jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v 08:16 hodin na technickou pomoc do Božičan. Na určeném místě bylo potvrzen padlý strom přes komunikaci.