V úterý 6. října jsme vyjely na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice Karlovarská jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:17 hodin. Průzkume na místě je zjištěno, že došlo k úniku motorového oleje z neznámého vozidla v celé délce parkoviště. Provedli jsme posyp uniknuté látky určeným sorbentem a následný úklid.